Cestování do Švýcarska

Vstup do Švýcarska se schengenským vízem

Pro vstup do Švýcarska jsou akceptována schengenská víza ve spojení s platným cestovním dokladem. Švýcarsko také schengenská víza vydává. Pokud není uvedeno jinak, schengenské vízum je platné pro všechny členské státy Schengenu.

Cizí státní příslušníci jsou povinni předložit svou žádost o vízum na velvyslanectví země, na jejímž území je hlavní cíl cesty.  Pokud se cizinec bude zdržovat ve více zemích, za cíl cesty je považována první země vstupu do Schengenu. Počet vstupů se počítá globálně pro celý schengenský prostor a ne pro každou zemi zvlášť. (Pokud na vízu není uvedeno jinak)

Vezměte prosím na vědomí, že Velká Británie a Irsko nejsou součástí schengenského prostoru a pro vstup do těchto zemí je třeba žádat o jiný druh víza.

Osoby osvobozené od žádosti o víza při cestě do Švýcarska

  1. Držitelé platného diplomatického nebo zvláštního pasu
  2. Držitelé platného víza vystaveného v následujících zemích:

–          V zemích Schengenu

–          Bulharsko

–          Velká Británie

–          Irsko

–          Rumunsko

–          Kypr

–          Japonsko

–          Kanada

–          Spojené státy Americké

  1. Držitelé platného povolení k pobytu vydané v následujících státech:

a/

–          V zemích Schengenu

–          Bulharsko

–          Kypr

–          Velká Británie

–          Irsko

–          Rumunsko

b/

držitelé platného povolení k pobytu podle přílohy V vízového kodexu, vystaveného v následujících zemích:

–          Andorra

–          Kanada

–          Japonsko

–          San Marino

–          Spojené státy Americké

  1. Rodinní příslušníci občanů Evropské unie
  2. Posádky civilních letadel, jež jsou státními příslušníky smluvní strany Úmluvy o Mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944

Zdroj: http://www.bfm.admin.ch

Švýcarsko v Schengenu

I když Švýcarsko není členem Evropské unie, dne 12.12.2008 vstupuje do schengenského prostoru. V praxi to znamená, že otevře své pozemní hraniční přechody na hranicích se zeměmi EU. Na letištích pak Švýcarsko ruší kontroly od 23.3.2009.
Vstup do schengenského systému si Švýcaři odsouhlasili v referendu v roce 2005.
Spoustě Rakušanů, kteří denně dojíždí do Švýcarska za prací, tak odpadnou hraniční kontroly, potažmo dlouhé fronty a čekání.

O připojení k Schengenu jedná také Lichtenštejnsko.