VISAPOINT

VISAPOINT je internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky, prostřednictvím kterého se cizinec registruje k podání všech žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů na území České republiky.

Cílem systému VISAPOINT je zejména rovný a spravedlivý přístup ke každému cizinci (žadateli o vízum), zajištění stejných podmínek pro podání žádostí o dlouhodobá víza na zastupitelském úřadě, zvýšení efektivity vízového procesu a v neposlední řadě pohodlí samotného žadatele.

Registraci na podání žádosti o vízum cizinec provede na internetové stránce www.visapoint.eu. K vyplnění registrace je nutné disponovat funkční e-mailovou adresou. Provedení objednávky není podmíněno úkonem ze strany samotného žadatele. Registraci může učinit jak žadatel o vízum, tak zvoucí subjekt nebo kterákoliv jiná osoba. Registrace k podání žádosti o vízum je bezplatná. Provedení registrace pro podání žádosti o vízum neznamená, že vízum je uděleno.

Za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum a žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu musí být v systému VISAPOINT registrován každý žadatel. Bez řádného objednání nebude cizinci podání žádosti na zastupitelském úřadě umožněno, nebude s cizincem proveden pohovor a nebude zahájeno řízení o žádosti.

V současné době je systém VISAPOINT spuštěn na zastupitelských úřadech v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Číně, Gruzii, Kazachstánu, Mongolsku, Srbsku, Thajsku, Uzbekistánu, Vietnamu, Moldavsku, Turecku, Makedonii a Ukrajině.

V blízké době předpokládáme zahájení systému internetového objednávání žadatelů na některých dalších zastupitelských úřadech České republiky, konkrétně v Ruské federaci. O přesném datu zahájení internetové registrace budou příslušné zastupitelské úřady informovat včas na svých webových stránkách.

Poznámka:

Po provedené registraci v systému VISAPOINT je na zadaný e-mail zaslán požadavek k potvrzení této registrace. V případě, že termín podání žádosti není do 60 minut potvrzen, uvolní se automaticky pro dalšího žadatele.