Pozvání cizince do ČR

Posted: 5. Září 2008 in Pozvání cizince do ČR
Tags:

1. Základní informace k pozvání a postup při jeho získání
Pozvání k návštěvě České republiky ověřené inspektorátem cizinecké policie je listinou prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí náklady spojené s

obživou zvaného cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
ubytováním zvaného cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu zvaného cizince na území, až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,
pobytem zajištěného zvaného cizince na území a jeho vycestováním z území (jde o náklady vzniklé českému státu v souvislosti s pobytem a vycestováním zvaného cizince z území České republiky při správním vyhoštění).
Tiskopis pozvání k návštěvě České republiky lze získat na každém inspektorátu cizinecké policie, které je ověřuje na žádost zvoucí osoby.

Inspektorát cizinecké policie pozvání ověří do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o jeho ověření. Za ověření tiskopisu se vybere správní poplatek ve výši 300 Kč.

Cizinecký zákon stanoví případy, kdy policie odepře ověření pozvání, například zvaný cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob nebo jestliže zvoucí osoba na požádání policie neprokáže schopnost splnit závazek spočívající v úhradě nákladů na pobyt zvaného cizince.

Na jeden tiskopis lze pozvat pouze jednu osobu starší 15 let. Je možné však uvést další osoby mladší 15 let. V takovém případě se správní poplatek za ověření nemění.

2. Kdo může být zvoucí osobou
Zvoucí osobou může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická.

2.1. Informace o zvoucí fyzické osobě
Zvoucí fyzická osoba předkládá k žádosti o ověření tiskopisu pozvání doklad totožnosti, jde-li o občana České republiky, občanský průkaz, jde-li o cizince, cestovní doklad opatřený vízem k pobytu nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu. V případě, že je cizinec držitelem průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, prokáže totožnost tímto průkazem.

Na požádání inspektorátu cizinecké policie [§ 180 odst. 6 cizineckého zákona] je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého v pozvání prokázat tím, že:
disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13, tj. předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 0,5 násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem na jeden den pobytu, (1 010 Kč) nezbytné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, jestliže tento pobyt nemá v celku přesáhnout dobu 30ti dnů. Má-li tento pobyt v celku přesáhnout dobu 30 dnů, předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 15ti násobku částky existenčního minima (15 × 2 020 Kč tj. 30 300 Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,
disponuje prostředky ve výši 0,25 násobku částky existenčního minima za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby, tj. předložením peněžních prostředků (505 Kč) za každý den pobytu na území, pokud zvaný cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,
předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince, nebo
čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem zvaného cizince na území, anebo
pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v § 5 písm. a) bodu 4 disponuje částkou nejméně 30 000 EUR,
disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu. Prokázání schopnosti splnění závazku podle písmen a) až d) nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši.
Za zvanou osobu mladší 18ti let předloží zvoucí osoba částky uvedené pod písm. a) v poloviční výši. V ostatních případech viz písm. b) c) d) předloží finanční prostředky v plné výši.

Schopnost splnit závazek podle § 15 cizineckého zákona prokáže zvoucí fyzická osoba předložením např. hotovosti, platební karty, výpisem z účtu vedeného v bance.

2.2. Informace o zvoucí právnické osobě
Zvoucí právnická osoba v tiskopise pozvání uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo a pozvání opatří svým razítkem, pokud je k dispozici, a jménem, příjmením a podpisem osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu uvedená v obchodním rejstříku k žádosti o ověření pozvání předloží doklad totožnosti, jde-li o občana České republiky občanský průkaz, jde-li o cizince cestovní doklad s vízem k pobytu nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu. Je-li cizinec držitelem průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, prokáže totožnost tímto průkazem. Zvoucí právnická osoba může být zastoupena na základě plné moci. Osoba v tomto případě oprávněná jednat za právnickou osobu předloží k žádosti o ověření pozvání některý z dříve vyjmenovaných dokladů totožnosti a udělenou plnou moc.

Ověření pozvání na cizinecké policii
Na Inspektorátu cizinecké policie vyzvednete formulář „pozvání“. Dále doložíte:

 • 300,- Kč kolek
 • výpis z obchodního rejstříku (originál, nebo ověřenou fotokopii)
 • plnou moc od jednatele
 • finanční prostředky (§ 13 zákona č. 326/1999 Sb.)
 • razítko společnosti
 • doklad totožnosti
 • doklad o uzavření zdravotního cestovního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území ČR, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v § 180i odst. 1 disponuje částkou nejméně 30 000,- EUR.

Zdroj:MVCR

Komentáře
 1. Hana Pospíšilová napsal:

  Dobrý den,

  prosím Vás nedá se najít a vytisknout Váš formulář k pozvání cizince do ČR na internetu? Nebo lze pozvání napsat na list papíru bez formuláře?? Neříkejte mi, že musím na cizineckou policii v ČR, vyzvednout formulář, odevzdat ho, počkat 7 dní a pak mohu pozvat svou kolegyni z JAR , pracující v UK na víkend do Prahy??? Děkuji za odpověď. Hanka Pospíšilová

  Odpověď: Dobrý den, pro formulář si opravdu musíte dojít na cizineckou policii, tam jej vyplnit a předložit finanční prostředky v hotovosti nebo ve výpisu z účtu, prokázat svojí totožnost a zaplatit kolek. Pak si pozvání po týdnu vyzvednete ověřené a teprve potom jej můžete poslat své kolegyni.

 2. veronika napsal:

  Dobrý den
  Prosím vás chci se zeptat jakou finanční částku potřebuju na to aby sem přijel kamarád z Alžírska? A ještě když pojedu na ten inspektorát mám si vzít sebou osobní údaje kamaráda z Alžírska? Děkuji S.Veronika

  Odpověď: Částky se mění podle životního minima v ČR, zeptejte se přímo na cizinecké policii, do pozvání akorát vyplňujete jméno, trvalé bydliště, datum narození a číslo pasu zvané osoby. Vyplněné údaje prověřují až na konzulátu.

 3. Martina napsal:

  Kamarádka z Novosibirska – týden v Česku : 2020,-Kč x 5 dní tj.10100 Kč předložit na cizinecké policii na hotovosti, můj průkaz totožnosti,dále zařídit pro ní zdravotní pojištění po dobu pobytu, zaplatit kolek 300,-Kč, vyplněný formulář odevzdat a po 7 dnech osobně vyzvednout na cizinecké policii. Pochopila jsem správně?
  Děkuji za odpověď.

 4. Anna napsal:

  Dobry den,
  prosim Vas, proc pouze zvouci osoba musi predlozit doklad o fin. prostdedcich, proc to nemuze byt castecne i ze strany cizince. Predem dekuji za odpoved.

 5. Stillwell napsal:

  Pro Annu:
  Domnívám se, že je to z toho důvodu, aby se zodpovědnost uvalila na zvoucí osobu a zaručila tak, že její host sem nepřijel za nekalými úmysly a zase spořádaně odjel. Je ale běžné, že zvaná osoba ze třetí země skládá na konzulátu peněžní kauci, která jí je po návratu do vlasti opět vrácena.

 6. Stillwell napsal:

  Pro Martinu:
  Je možné, že se ještě připočítává cena letenky. Peníze se nemusí předkládat v hotovosti, stačí aktuální výpis z účtu. Také stačí před úřednicí podepsat prohlášení, že pojištění uhradíte při příjezdu zvané osoby (ta se může pojistit sama již ve své zemi) Jinak je to tak, jak píšete.

 7. Vera napsal:

  Chci pozvat pritele ze Srbska na 30 dni,kolik musim ukazat penez?Je lepsi pozvani nebo zvaci dopis?Pojisteni si muze vyridt v Srbsku pred odjezdem?Nebo musim ja v CR,dekuji

  Odpověď: Přesnou částku nevím, pošlete dotaz na infoscpp@mvcr.cz
  Vyplňte formulář pozvání a nechte ověřit na cizinecké policii. Pojištění si může vyřídit již před odjezdem, Vy pouze na cizinecké policii podepíšete prohlášení, že bude mít pojištění. To se potom předkládá spolu s pozváním na cizinecké, až se tam bude po příjezdu přítel registrovat.

 8. Karolina napsal:

  Dobry den,
  pritel je z turecka, chtela bych se zeptat, jestli i pro turecko plati dane podminky.cetla jsem totiz, ze od 1.1.2008 jsme uzavreli s tureckou nejakou dohodu o moznosti cestovani bez viza. taky bych me zajimalo, jestli nevite pribliznou castku penez, ktere bych mela prokazat, dejme tomu na tyden nebo dva….
  dekuji
  Kaja, Praha

  Odpověď: Občané ČR mohou do Turecka cestovat bez víza za turistickým účelem do 90 dnů. Turci musí žádat o schengenské vízum, proto pro vás jako zvoucí osobu platí stejné podmínky. Částku si zjistíte na CP infoscpp@mvcr.cz

 9. Michaela napsal:

  Dobrý den,
  mam přítele z Venezuely a chtěla bych se zeptat jestli potřebuje vízum, pozvání a nebo jiné dokumenty, když zde bude po dobu do 90dnů….nebo jestli stačí jen zvací dopis.
  Děkuji

  Odpověď: Blíže bych se informovala na české ambasádě v Caracasu: http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/default.asp?ID=21426

  Pozvání je úřední dokument, zvací dopis vlastně nemá žádnou váhu při udělování víza.

 10. Martin napsal:

  Dobry den

  Jsem zrovna na taiwanu a vyrizuju viza pro moji poritelkyni a chtel bych se zeptat jestli muzu najit cizineckou policii tady. Nemam moznost jed do ceska pro zvaci dokument a cekat na to tyden. Je mozne najit tento dokument na ambasade nebo muzu jenom napsat zvaci dopis.

  Dekuju

  Odpověď: Formulář pozvání by snad měli mít na české ambasádě. Nevím ale, jestli je možné ověřit pozvání tam a nebo jestli tady v ČR na cizinecké policii. Samotnou mě to zajímá. Pokud to možné je, tak mi prosím dejte vědět.

 11. Jakub napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz. Kamarádka chce přijet z Ruské federace. Potřebuje ode mne potvrzení o poskytnutí ubytování či pozvání? Jaký dokument jí mám zaslat v případě abych nemusel prokazovat prostředky k ubytování, obživě atd? (v případě, že ona bude prokazovat prostředky na konzulátu ČR v rusku?) Na stránkách MVČR v oddělení formulářl jsem našel
  Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování a také Pozvání do České republiky,nevím, který z těchto dokumentů je třeba ale mám dojem, že u pozvání vždy musím překládat mé finanční prostředky, nebo je tomu jinak? (kamarádka tvrdí že ona bude prokazovat finance v Rusku)

  Předem díky za odpověď

  Jakub

  Odpověď: Pokud jí budete posílat formulář pozvání, musíte na cizinecké policii předložit finanční prostředky také. Formulář o poskytnutí ubytování se předkládá na CP, kdyby tu žádala o dlouhodobý pobyt. Formulář, s kterým finanční prostředky prokazovat nemusíte asi bohužel není.

 12. Pepa napsal:

  pro Martina: Po tom co jsem zatim zjistil se da zvaci dokument zaridit pouze u CP v Ceske Republice, to znamena zkusit to zaridit s nekym z rodiny, nebo s prateli, kdo by vas pozval nebo mozna i na vas pokud ma nekdo v Cechach vasi plnou moc.

 13. Pepa napsal:

  a ja bych se chtel zeptat, nevite nahodou jestli se da ziskat studijni vizum do CR, kdyz bude cizinec studovat cestinu na jazykove skole schvalene MSMT ? Pritelkyne je z Venezuely a chteli bychom se presunout do Cech, coz je na delsi dobu dost slozite az nemozne. Je pripadne mozne prijet na turisticke vizum a posleze ho zmenit/prodlouzit v CR? At uz sehnanim prace a pracovniho viza nebo skoly a studijniho viza? nebo musime odcestovat z schengenskeho prostoru, zajistit nove vizum a vratit se? Jak se da pojistit cizinec v cechach? Jde o zdravotni i socialni? A pokud by mel cizinec studijni vizum (tzn. na delsi dobu) jak to funguje s pozvanim ve smyslu dolozeni financi? Mnohokrat dekuji za odpoved ci tip

  Odpověď: Podle mých zkušeností turistické vízum nešlo ani prodloužit ani změnit na jiný typ tady v ČR. Když jsme ještě nebyli v Schengenu, cizinci si prodlužovali dlouhodobá víza v některé ze sousedních schengenských zemích na ambasádě. Jazyková škola určitě zve studenty za účelem studia. Zkuste se zeptat třeba na Univerzitě Karlově na tomto tel. čísle: 224990455

 14. Klara napsal:

  Dobrý den,
  Chtěla by jsem se zeptat, zda-li je nutné zařídit viza pro občana z Kolumbie, kdyz chce přijet do ČR z turistických důvodu jen na 1-2 týdny.
  Nestačí jen potvrzený zvací dopis?
  Předem děkuji

 15. rejzková napsal:

  Dobrý den,

  můžeme jako cestovní agentura vyřizovat pozvání pro cizínce , kterého zve Česká firma, která je naším klientem? Pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď.
  Helena Rejzková-CONDOR
  tEL.225000227

 16. Pavel napsal:

  Chtěl bych poprosit o radu jak postupovat ve věci, a za jakych okolnosti a podminek je mozne dostat dite cizince do CR. Vzal jsem si cizinku narodnosti Mongolske, bude tomu ted v cervenci rok..Manzelka tim ziskala zatim pouze prechodny pobyt nicmene v Cr je jiz tretim rokem, ale manzele jsme rok..Moje Zena ma z prvniho vzathu synka kteremu je 5 let s otcem nebyli oddani tazke manzelstvi nebylo, v rodnem listu je uvedeno pouze jmeno matky.Chtel bych se zeptat co vsechno budeme potrebovat aby se dite mohlo dostat tady do CR k nam..v rukou mame jeho rodny list notarsky overenou kopii a prelozeny do ceskeho jazyka.Dale pak mame cestovni pas syna..chtel bych se zeptat co budeme vse jeste potrebovat a jak dale postupovat. Jaky druh viza by se melo jednat zrejme o turisticke a jak dale postupovat aby dite ziskalo prechodny pobyt ci trvaly.Nicmene ve formulari ktery mam v rukou nelze pozvat dite samotne jelikoz neni starsi 15 let.Chteli jsme aby dite cestovalo s s doboru kamaradkou me zeny ktera ted poleti do mongolska a pri ceste zpet by ho sebou vzala…Je to vubec mozne takto provezt?Kamaradka ma prechodny pobyt na uzemi CR tudiz nepotrebuje pozvani nevim jak mam zajistit diteti vizum..Nebo to takto nelze a moje zena bude muset letet tam a zpatky si dite vzit?Mam z toho zmatek bylo by to mozne nejak strucne rici. Predem
  dekuji za odpoved.

 17. Ivka napsal:

  Dobrý den,

  jak je to s ověřováním, že zvoucí osoba disponuje dostatečnými fin.prostředky pro pobyt cizince v ČR? Slyšela jsem, že stačí čestné prohlášení a platební karta…je to pravda?

 18. Vanesa napsal:

  Ahoj Ivka, prave vcera som bola na isp.ciz.policie a staci, ked sa preukazes platobnymi kartami a mimichodom ak mas zlatu kartu, absolutne to staci. Prefotia si ju len tam a to je vse.

 19. Katka napsal:

  Dobrý den,

  mám pripraviť za našu spoločnost pozývací dopis pre pána zo Sýrie. Pán mi píše že mu ten pozývací dopis (potvrdený cudzineckou policiou) stačí, aby vo svojej krajine žiadal o víza, ale na vašej stránke som videla, že potrebuje tiskopis z cudzinecké policie. Možete mi prosím napíšať či je fakt potreba aj vyplnený tiskopis pozvánka alebo mu bude stačiť pozývací dopis napísaný na našom hlavičkovom papiery?

  Ďakujem.

  Katka/ Praha

 20. Michaela Moravcova napsal:

  Dobry den , chtela bych pozvat sveho pritele Albance do CR, za ucelem predstaveni svym rodicum. Bydlet bude u nas, jakou castkou tedy musim disponovat….
  Dekuji
  M.Moravcova

 21. Nikita napsal:

  Rada bych se zeptala na stejnou otazku jako p. Moravcova a jaka viza k tomu potrebuje, aby vubec Ceskou republliku mohl navstivit.

 22. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat.Mám přítele v Tunisku a chtěla bych ho pozvat do ČR,abych ho představila své rodině.Bude bydlet u nás,proto se chci také zeptat jakou částkou musím disponovat?A jaké doklady on bude potřebovat,aby mohl vycestovat sem do ČR a ještě jakou částkou on musí disponovat?
  Předem děkuji za odpověď.
  L.Samuelov

 23. Klára napsal:

  DObrý den,

  chtěla bych se zeptat na to samé co už bylo zmíněno v předešlých 3 posledních dotazech, mám přítele ze Sharm el Sheiku a chtěla bych ho pozvat do čr. (seznámení s rodinou, bydlení zajištěno u nás dome, atd) Co je k tomu potřeba.

  děkuji
  K.Š

 24. veronika napsal:

  dobrý den, ráda bych vzala svého přítele Albánce do Česka, ale nevím, jak to učinit, zatím spolu bydlíme v Řecku, kde je nelegálně, jelikož nemá povolení k pobytu.Prosím poradte, na koho se mám obrátit a jaký finanční obnos by to vyžadovalo.Děkuji Veronika

 25. Hana napsal:

  Jak dlouha je platnost zvaciho dopisu. Dekuji

  Odpověď: 6 měsíců

 26. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat mám přítele v turecku a chtěla bych tam být déle než 2 měsíce.Vím že se všude píše že když nepřesáhnete 90dnů nemusíte mít vízum .Mě jde o to kdybych praktikovala to že 3měsíce bych byla v Turecku a pak měsíc tady v čechach a pak zase v turecku zda to jde nebo těch 90 dnů je jen jednorázově.
  Děkuji za odpověď
  Lenka

 27. Eva napsal:

  Dobrý den chci pozvot přítele africké národnosti žijícího v anglii a chci se zeptat jestli musí mít vízum a pokud ano jak ho vyřídím a kolik by to asi stálo jedná se o pozvání na 14 dní.Předem děkuji za odpověd.

 28. Bohdana napsal:

  Dobry vecer chtela jsem se zeptat jakou potrebuji financni castu na to aby zamnou dojel kamarad z Alžírska,ale ubytovani pro nej mam jako ze by byl u me doma. A kde je ta cizinecka policije? a jake doklady bych potrebovala?Dekuji predem za odpoved prosim napiste mi je to dulezite dekuji

 29. ivana napsal:

  Dobry vecer,

  chtela jsem se zeptat jakou potrebuji financni castku na to aby zamnou priletel pritel z Alžírska, ubytovani pro nej mam u me doma. kde je ta cizinecka policie? jake doklady bych potrebovala?Dekuji predem za odpoved prosim dekuji

 30. Jitka napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat mám přítele který pochází z Alžírska a máme menší problém. On chce přijet do ČR a bydlet tu se mnou a s mou rodinou, prosím je to možné? co ktomu vše potřebujeme aby tady mohl žít a jak se sem k nám dostat. On mi říkal něco o nějakém papíru kde já musím podepsat že tu bude v pořádku. Předem děkuji za odpověd na víše uvedený e-mail. Děkuji, s pozdravem Jitka

  Odpověď: V první řadě by bylo na místě mu poslat pozvání a předložit peněžní prostředky, kterýa on s ním bude žádat o víza. Také se skládá na českém konzulátu v jeho zemi kauce, která se vrací po příjezdu zpět do své země. Pokud by Váš přítel vízum dostal (asi turistické max. na 90 dní) nastává otázka, co bude dělat po vypršení této lhůty? Turistické vízum nelze změnit na dlouhodobý pobyt.

 31. Leona napsal:

  Dobrý den,

  mám dotaz: mám kamarády, jeden je z Kosova a druhý z Azerbajdžánu – ten druhý nyní ale dlouhodobě žije a pracuje v Jižní Korei (Soulu).

  Pokud je chci pozvat na návštěvu, musím prokazovat finanční prostředky (bydlet budou u mě) – v jaké výši, když je chci pozvat cca na měsíc? Pojištění si zařídí sami – dokládat to budou tady při registraci na cizinecké policii – bude to postačující?

  Poradíte, prosím, jak dlouho předem je potřeba pozvání poslat a co vše se bude požadovat dokládat ode mě?

  Děkuji předem a přeji pěkný den,

  Leona Nová.

 32. zuzka napsal:

  ahojte ja som zo slovenska.. a aspon to tu mate ako- tak napisane nie ako na nasich strankach.. Ja sa chystam na cudzinecku policiu zajtra lebo v piatok tam boli len do 12-tej.. chcem pozvat priatela na slovensko.., takze ked tam pridem potrebujem- obciansky, vyplnit tlacivo, nejake kolky asi..ale to by sa tam malo dat kupit, aj ,ze vlastnime byt nejaky doklad??a vypis z uctu?? alebo ako?? mozete mi to napisat?? lebo ked tam teraz pridem ,aby som mala vsetko a nech nemusim stale behat.. Dakujem budete zlate.. ked mi napisete aj na mail budem radsej:)

 33. Petra napsal:

  Dobrý den,
  Prosím vás chtěla bych se zeptat ,jestli to hotové pozvání musím poslat pouze poštou nebo to lze třeba i oskenovat a poslat,nebo faxem,jestli je to možné nebo ne??
  Děkuju

  Odpověď: Pozvání se musí předat na konzulát v originále.

 34. martin napsal:

  mam přítelkyni v Rusku může přijet do Česka i bez zvaciho dopisu? Musí prokazovat že má peníze i když bude bydlet u mě 90 dní?

 35. Jirka napsal:

  Dobrý den, nevím jak to udělat a co vše zařídit, chce ke mě přijet kamarádka z Ruska na 90 dní, potřebuje pozvání a co dál, psala, že na projití celní kontrolou potřebuje 3650,- dolarů, je to možné? Poraďte co mám dělat.
  Díky za rychlou odpověď a pomoc, s pozdravem Jirka

 36. Vízum napsal:

  Dobrý den,
  mám přítele z Indie a chtěla bych s ním žít v Čechách. Jakým způsobem ho mám pozvat do ČR?Chtěli bychom spolu začít podnikat v ČR.Je to vůbec možné???
  Díky Klára

 37. Kubánec napsal:

  Dobrý den,

  rád bych do České republiky pozval známého, který je občanem Kuby. Po návštěvě Česka by se rád vydal dále do zahraničí, konkrétně do Španělska, kde má příbuzné. Zajímalo by mě, zda za něj mám finančně ručit pouze během jeho pobytu v ČR, nebo až do jeho odletu z Evropské unie.
  Děkuji za odpověď.
  Josef Heřmánek

 38. Stillwell napsal:

  Za pozvaného ručíte po celou dobu pobytu na vízum, které dostal na základě Vašeho pozvání.

 39. Karla napsal:

  Vízum :
  Dobrý den,
  mám přítele z Indie a chtěla bych s ním žít v Čechách. Jakým způsobem ho mám pozvat do ČR?Chtěli bychom spolu začít podnikat v ČR.Je to vůbec možné???
  Díky Klára

  Mám stejný dotaz jen přítel je z Turecka.
  O pozvání slyším dnes prvně.
  Čekat do vstupu Turecka do EU se nám opravdu nechce.
  Děluji za odpověĎ.

 40. pozvání napsal:

  Dobrý den,
  mám přítele v Tunisku a chtěla bych se zeptat,jestli je možné,aby přijel do Čr na 14 dní. Vím,že mu musím poslat pozvání a doložit určité doklady na ispektorátu cizinecké policie. Ale setkla jsem se s tím,že když chtěl přítel vycestovat na pozvání,které jsem mu chtěl poslat,stejně mu jeho země nechtěla dát vízum. Údajně kvůli tomu,že nemá více jak 30 let a není ženatý. Nerozumím tomu,tak jsem se chtěla zeptat jestli je vůbec něco takového možné.Za odpověď děkuji Petra.

 41. formular na vizum z Thajska napsal:

  Prosím o formular na pozvani z Thajského kralovstvi na 14 dnu.

  Dekuji Novotná

 42. Svatba s pritelem z Kuby napsal:

  Dobry den, mam pritele kubance , ktery zije ve Spanelsku . Chtely by jsme se vzit , ale nivim jak na to . Muzeme se vzit ve Spanelsku , nebo musime v Chechach ? Co budu potrebovat ? Prosim muzete mi poradit . Mockrat dekuji Holubova

 43. Doklad o ubytování napsal:

  dobrý den,mám známou v Rusku a chtěla by přijet na turistické vízum na 30 dnů a psala, že potřebuje prokázat solventnost.Četl jsem že stačí vyplnit formulář „Doklad o ubytování“ a nemusí prokazovat solventnost.stačí když se já prokáži dostatečnou částkou?Je to pravda?a kde bych se měl obrátit.Děkuji za odpověď.

 44. Láďa napsal:

  Jirka :
  Dobrý den, nevím jak to udělat a co vše zařídit, chce ke mě přijet kamarádka z Ruska na 90 dní, potřebuje pozvání a co dál, psala, že na projití celní kontrolou potřebuje 3650,- dolarů, je to možné? Poraďte co mám dělat.
  Díky za rychlou odpověď a pomoc, s pozdravem Jirka

  Ahoj Jirko,mám stejný problém jako ty a nemůžu najít nikde odpověď.můžeš mi poradit,jestli tobě někdo poradil?děkuji za odpověď

 45. Martina napsal:

  Já jsem posílala pozvání mému příteli, kde jsem se zaručila určitou částkou, on potom když žádal o vízum, tak ho dostal až napodruhé, ale pod podmínkou, že na konsulátu složí kauci 1500 dolarů, které mu vrátí, po příjezdu zpět. Když přiletěl na letiště do Prahy, žádné extra peníze s sebou neměl a nikdo je po něm nechtěl.

 46. visa napsal:

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jestli můžu do ČR pozvat přítele z Afganistánu, který žije v Řecku pouze s červenou kartou? Popřípadě jakou finanční částkou musím disponovat v tomto případě?
  Také by mě zajímalo, jestli je poté možná změna, nebo prodloužení visa, kvůli momentální situaci v Řecku? Slyšela jsem, že většina zemí EU uprchliky zpátky do Řecka právě kvůli krizi nevraci!
  Děkuji

  Švehláková Barbora

 47. turecko napsal:

  Dobrý den, chtěla bych do ČR pozvat přítele z Turecka co všechno budu potřebovat krom zvacího dopisu, prokázání dostatek finančních prostředků, zdravotní pojištění – toto zařizuji v ČR já. CO pak tedy potřebuje on zařídit u nich doma (lékařská prohlídka, pas, vízum, fotky)? Nějak se v tom všem přestávám orinetovat. Předpokládám, že vízum platí max 90 dnů. Díky za pomoc Nikola

 48. Stillwell napsal:

  Na konzulátu budou po příteli nejspíš chtít cestovní zdravotní pojištění a možná i peněžní kauci, která mu bude vrácena po příjezdu zpět. A vy mu pošlete formulář pozvání. Na cizinecké jim předložíte fin. prostředky, zaplatíte kolek a podepíšete, že po příjezdu bude přítel pojištěn. Vízum je max. na 90 dní.

 49. turecko napsal:

  Príma moc děkuji:) Nikola

 50. vizum napsal:

  dobry den , mam manzela v Alzirsku a muj manzel uz 2x zadal o vizum na slouceni rodiny,vzdy mu bylo receno ze nase manzelstvi neni normalni a proto ze se zname jen prez net neni realne,jsme spolu uz 3 roky a ja jsem byla za nim 2x v jeho zemi,a tam se konala svatba,8 mesicu ted zijeme jen na skype a ja jsem prisla o veskere penize na socialnich davkach,nevim co delat a jak resit,pomuze pravnik ?

 51. Kamarád z Dubaje napsal:

  Dobrý den,
  má mi přiletět kamarád z Dubaje na návštěvu která bude trvat asi 14 dní a proto bych se chtěla zeptat, zda potřebuje vízum nebo něco takového. A popřípadě jak se dá vyřídit.
  Předem moc děkuji za odpověď.
  S přáním hezkého dne Veronika

 52. Trinidad napsal:

  Dobry den,zda se ,ze dotazu je kladeno dostatecne,ale presto se take pokusim zeptat,nez zacnu neco delat…Muj pritel je s Trinidadu,chtela jsem za nim jet,ale mam dceru a chci abychom se lepe poznali nez odjedeme spolecne..Nicmene snazim se zjistit kolik potrebuju prokazat penez kdyz bych chtela aby prijel na 3 mesice…Nebo co je pro nas jednodusi abych ho mohla dostat do Ceske Republiky…dekuji Katerina a Mark …:o)

 53. dotaz napsal:

  Dobrý den, svého kamaráda z Indonésie, bychom rádi pozvali do ČR, je potřeba pro jeho žádost doložit již předem i letenky, byď nemáme jistotu že Vizum bude udělené? Máme připraven formulář Pozvání a kopii z výpisu účtu a dále i pojištění pro cizince na odpovídající termín- jen ty informace o letence se rozchází.

  Předem moc děkuji

 54. Ren napsal:

  Ať si kamarád dojde na konzulát s pozváním a pojištěním a oni mu třeba řeknou, ať přijde ještě jednou se zpáteční letenkou s tím, že mu pak vydají víza. Nemůžou po něm chtít letenku předem a pak říct, že mu vízum neudělují.

 55. Pro Trinidad napsal:

  O částce, kterou musíte prokazovat se optejte na Cizinecké policii, zašlete jim dotaz e-mailem. infoscpp@mvcr.cz
  Nejlepší je asi poslat pozvání.

 56. částka napsal:

  Dneska mi na cizinecké policii řekli, že na pozvání dvou Kubánců po dobu 14 dní budu muset prokázat částku asi 100.000,- Kč. Záleží na délce pobytu. Takže žádná sranda.

 57. žádná sranda napsal:

  Ano, žádná sranda to není. Částka se odvíjí od násobku životního minima na den a také se do toho můžou započítávat náklady za letenku nepoměrně vyšší než je skutečná cena. Nic pro chudé.

 58. DOTAZ O POZVANI DO CESKE REPUBLIKY napsal:

  dobry den,chtela bych se zeptat,mam povoleni trvaly bobyt v Ceske Republice.jestli muzu pozvat svou pritelkyni z Vietnamu do Ceska.dekuji.Tranona.

 59. pozvání napsal:

  Ano, můžete přítelkyni poslat pozvání, ale není 100 % jisté, že dostane vízum.

 60. Pozvani cizince do CR napsal:

  Dobry den,

  prijede me asi na mesic navstivit pritel, ktery je z Afriky, ale bydli v Anglii. Muze si pouze vyridit vizum pro prijezd do CR anebo mu musim tez poslat pozvanku?

  dekuji za odpoved

 61. Pozvani napsal:

  S pozváním se snadněji získává vízum.

 62. Tunisan v EU napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se také zeptat.
  Můj přítel je Tunisan, žijící 7 let na povolení k pobytu a pracovní povolení v Itálii. Chtěli bychom se vzít a žít spolu v čr. Jak mám postupovat, stačí když přítel přijede do čr a do tří dnů ho přihlásím na cizinecké policii? Musím také prokazovat finanční situaci? Musím nejdříve zaslat formulář na CP a čekat zda ho sem pustí? Můžeme se vzít v čr? Mockrát děkuji za odpověď. Kateřina.

 63. dotaz o pozvání do čr napsal:

  dobry den,
  mam pritele z alziru a chteli bychom zit tady a vzit se.co vsechno musim zaridit,aby mohl prijet do cech a zit tady s moji rodinou?dekuji za odpoved.marketa

 64. Míla napsal:

  Dobrý den,prosím o info,zda je vzhledem k současné situaci v Tunisu možné pozvat tuniského občana na návštěvu 14 dnů a co je potřeba zařídit zde a co v Tunisu.Zda například je vízum podmíněno potvrzením o zaměstnání pozvané osoby.Děkuji Míla

 65. Pozvani pritele z Australie napsal:

  Dobry den ,momentalne ziji s pritelem v Australii a rada bych na cca 1 rok jela s pritelem do Ceske Republiky je mozne ziskat viza zvacim dopisem na jeden rok,rodice maji dostatecnou financni sumu. ci na jak dlouho je mozne ho pozvat do CR, ci jake vizum je pro nej nejlepsi,nejsem si jista jestli muzeme dostat vizum za ucelem slouceni rodiny,zijeme spolu uz skoro 6 mesicu,ale oba mame napsane bydliste na jine adrese pokud by jsme ziskali dlouhodobe vizum za ucelem slouceni rodiny je mozne oficialne pracovat .Je mozne odjed do CR na pas a zadat o viza az v CR .Hledame nejrychlejsi a nejmene slozite reseni Dekuji za radu Hana Kolarova

 66. Pozvání přítele na návštěvu do ČR napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se dozvědět,zda musím prokazovat své příjmi ,když přítel,který mě požádal o pozvánku mě ujistil,že si svuj pobyt chce a bude hradit ze svých prostředků,to znamená že si i stravu bude hradit ze svého,je to možné?prosím o odpověd,pozvánka je pro přítele z Nigérie.děkuji s pozdravem Viola

 67. Pozvání přítele na návštěvu napsal:

  Za pozvané vždy ručí zvoucí osoba, až půjdete na cizineckou s formulářem pozvání, musíte předložit výpis z účtu nebo hotovost. Pokud Vám přítel říká, že si bude hradit všechno sám, ať Vám ty peníze pošle na účet a tím můžete prokázat, že máte dost prostředků na jeho pobyt.

 68. Pozvání na prázdniny napsal:

  Dobrý den, dcera je vdaná v Turecku a letos by chtěla přijet s manželem na prázdniny do Česka k rodině. Co všechno je potřeba zařídit – jaké doklady a hotovost ? Platí vízum pro celý schengenský prostor, aby mohli přiletět přes Mnichov ? Děkuji za odpověď.Stanislav Beran

 69. DOTAZ napsal:

  Dobrý den,chtěl jsem se zeptat mým otce na Kubě a chtěl by sem zamnou doletět a psal mi email,že mu mám viřídit pozvání s tou to zaležitostí opravdu žádné zkušenosti nemám prosím poraďte co a jak udělat prosím a kolik to tak cca dohromady bude stát Děkuji Renecito Bueno

 70. Pozvani Ukrajince do Irska napsal:

  Prosim Vas mam zete a je ukrajinec ale bydli v cechach s moji dcerou a s vnuckou.Chtela bych aby prijeli do Irska na tydeni dovolenou,ale pro zetaka musim mapsat pozvani a nevim jak na to.

 71. Natalia napsal:

  Dobrý den,
  Přibuzni z Ukrajiny chtějí nás navštívit tady v ČR. Co všechno je potřeba zařídit ? jaké doklady a hotovost ,pokud je nezbytná? Máme tady dlouhodobý vízum a vlastním s.r.o.Můžu pozvani napsat od s.r.o.?Děkuji za odpověď.

 72. rutina: žádost o Pozvání napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to funguje s předložením hotovosti či výpisem z účtu, ohledně prokázání finanční způsobilosti.Přijdu-li na cizineckou polici s vyplněným formulářem o Pozvání a dalšími náležitostmi, tak finanční částku předložím a ten den si ji beru zpět domů? Nebo s ní musím disponovat minim. 7 dní než vyřídí mou žádost. A po udělení pozvání policii tato částka nezajímá zda ji disponuji či ne? A je lepší ukázat výpis neo hotovost? Snad je to srozumitelné:) A ještě se nemohu nikde dočíst, pokud Pozvání dostanu a potvrdí mi, jak dlouho platí? Děkuji za jakoukoliv odpověď..přeji hezký den..

 73. žádost o pozvání napsal:

  Částka se prokazuje při vyřizování žádosti, pak už ji po vás nikdo nechce. Můžete část prokázat například výpisem, ale musí být aktuální, nevím přesně jak dlouho, tak dva dny. A část si můžete přinést v hotovosti. Ověřený formulář platí 6 měsíců.

 74. rutina: žádost o Pozvání napsal:

  děkuji za krásnou odpověď. Přeji hezký den

 75. pozvání z Česka napsal:

  Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s žádostí o vízum v zemi (Tanzánie), kde není české velvyslanectví. Je nutné žádost o vízum na 30 dní(s pozváním z Česka) předložit osobně na české ambasádě (Etiopie), i když je třeba kvůli tomu cestovat přes dva státy? A nebo je možné žádost zaslat poštou (podle vízového kodexu by to jít mělo, ale nejsem si úplně jistá)? A nebo by mě zajímalo, jestli je vůbec možné žádat o shengenské vízum např. na řecké ambasádě s pozváním z Česka? Děkuji za odpověď.

 76. mé trápeni napsal:

  Děkuji moc za radu z pozdravem Viola

 77. Pozvání osoby z Ruska napsal:

  Naše firma by ráda pozvala kolegyni z Ruska na pracovní meeting (délka pobytu 3 dny). Prosím info k následujícím dotazům:

  1) Jelikož nejsem jednatelem společnosti a moje jméno nefiguruje v OR, musím mít plnou moc od osoby, která tam uvedena je. Musí být tato plný moc notářsky ověřena?

  2) Musí firma poskytnout výpis z účtu? V přípdě že ano, musí být teno dokument také notářsky ověřen?

  3) Cestovní pojištění si vyřizuje zvaná osoba nebo zvoucí strana?

  Děkuji za odpovědi

 78. Pozvani Ukrajinky do CR napsal:

  Dobry den, chtela bych se zeptat, jak je to z vyplnovanim formulare pro udeleni vizy? kamaradka z Ukrajiny chce prijet na navstevu sem do CR, tim padem ja vyplnim ten formular a poslu ji ho a na zaklade toho ona dostane vizum? nebo o vizum do CR muze zazadat na Ukrajine bez ohledu na to jestli uz ma ci nikoli v ruce original vyplneneho a overeneho formulare o udeleni vizy?
  Predem dekuji za odpoved

 79. Pozvání Ukrajinky napsal:

  Nejdřív vyřiďte pozvání, formulář jí pošlete poštou a ona s tím originálem půjde žádat o vízum.

 80. Pozvání z Tunisu napsal:

  Dobrý den chtěla bych pozvat přitele z Tunisu zajistim mu ubytování u nas doma musim prokazovat nějakou finanční hotovost? Děkuji Pavelková

 81. Pozvání z Tunisu napsal:

  Ano, musíte prokázat hotovost nebo fin. prostředky na účtě. Taky si myslím, že je bude muset prokázat hlavně Váš přítel. V dnešní situaci získat vízum asi nebude jednoduché.

 82. Pozvani cizince do CR napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s prokázáním finanční hotovosti. Bylo mi řečeno, že když pozvu cizince k sobě domů, tak nemusím prokazovat finance. Je to pravda? a další dotaz: vyplněnou a ověřenou pozvánku pak musím poslat sama?

 83. pozvání cizince napsal:

  Přečtěte si tuto stránku, tam to všechno je.
  http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-pozvani-k-navsteve-do-ceske-republiky-363273.aspx

 84. vyrizeni zvaciho dopisu z uk napsal:

  Dobry den, chtela bych se zeptat, jak mam nechat overit zvaci dopis z Anglie, kdyz ziji tady, ale chci pozvat pritele na tydenni navstevu do CR v dobe, kdy tam pojedu na dovolenou.. je to vubec nejak mozne? za odpoved dekuji

 85. Tunisko napsal:

  Dobrý den, před třemi lety jsem se seznámila s tuniským mladíkem. Začali jsme si dopisovat a až dodnes jsme v kontaktu. Velice ráda bych ho pozvala na návštěvu do ČR, všechny výlohy s jeho pobytem bych pochopitelně hradila. Myslíte si, že když slním všechny Vámi uvedené body, máme šanci se tady setkat? Představovala bych si, že by tady mohl být tak měsíc.

 86. Tunisko napsal:

  Já jsem si s přítelem psala, dokonce jsme se setkali v třetí zemi a pak jsem mu poslala pozvání a přesto všechno nedostal víza….

 87. zpráva napsal:

  Dobrý den mohla bych se zeptat jestli by šlo pozvat známého z Turecka do ČR ???? prosim odpovězte co nejdřiv

 88. Zpráva napsal:

  Pošlete známému pozvání a uvidíte, zda dostane vízum. V dnešní době je to dost složité.

 89. Martina Nová napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký postih hrozí kamarádce, která do ČR na zvací dopis pozvala rodinu známých z jedné arabské země, když se pak měli vrátit, odvezla je na letiště, ale později se dozvěděla, že neodcestovali zpět domů, ale zmizeli..prostě ji využili, aby se dostali do Evropy..děkuji za odpověď..

 90. Pozvání napsal:

  Hrozí, že všechny náklady spojené s jejich případnou deportací nebo jinou způsobenou škodou bude platit ona.

 91. otázka na přechodný pobyt napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat po jak dlouhé době pobytu mého druha /cizince ze Španělska /je nutné přihlásit na cizinecké policii u nás? Když se rozhodne tu bydlet s námi?. Máme 5 měsíční holčičku, která se narodila na Kanárských Ostrovech.

  Děkuji

 92. Dobry den ja jsem z mongolska a mam tu trvaly pobyt. A chtela si bych pozvat (aby tu stravily dovolenu) tetu s jejim manzelem na 1mesic. Poradite mi co mam udelat nebo co budu potrebovat az pujdu na cizineckou policii? Dekuji predem za odpoved.

 93. kdy zrusi pravo k pobytu napsal:

  Dobry den,chtela bych se zeptat,muj kamarad je Vietnamec,jemu bylo vydano rozhodnuti o povoleni k trvalemu pobytu v cesku v roce 2004, za ucelem slouceni s rodiny.tenkrat jeste nedosahl 15let,dostal vizu na dobu 1rok,a mel by pozadat o zelene karte,ale mezitim odletel zpatky do vietnamu dostudovat.kdyz mu vyprsela ta viza,nepodaval zadost o prodlouzeni.Chtela bych zeptat,jestli jeho pravo k pobytu v cesku je tim zrusene?pokud ano,da si jeste podavat novy zadost o povoleni k pobytu za stejnym ucelem?mockrat dekuji za odpovedi.Alenka

 94. více osob napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je možné pozvat naráz víc než jednu osobu. Vím že to nejde na jeden dokument ale kdybych vyplnila 2 tak jestli je to možné nebo jestli je to nějak omezené. Děkuji za odpověď….

 95. Stillwell napsal:

  Určitě jde pozvat více na osob, každou na jeden formulář, ale také musíte na každou osobu ručit zvlášť peněžními prostředky.

 96. Tereza napsal:

  DObrý den, chtěla bych se zeptat. Mám kamaráda z Afgánistánu a potřebuji zvací dopis. Co budu potřebovat od přítele a co vše je k tomu potřeba. Děkuji

 97. pozvání napsal:

  Dojděte si na cizineckou policii, tam si vyzvědnete formulář pozvání, vyplňte, (je tam potřeba adresa trvalého pobytu cizince a číslo pasu) připravte si aktuální výpis z účtu nebo hotovost v požadované výši, podle toho na jak dlouho chcete přítele pozvat, kupte si též kolek za 300 Kč. Cizinecká policie toto pozvání ověří a asi po týdnu si ho přijdete vyzvednout. Pak pošlete originál příteli. Ten s originálem půjde na český konzulát a zažádá o vízum.

 98. Andrea napsal:

  Ahoj,chtěla bych se zeptat.Když už vím všechno co potřebuji k pozvání kamaráda z Egypta,jak dlouho bude trvat vyřízení než dostane vízum na konzulatě v Káhiře?Dík Andrea

 99. Karel napsal:

  Pochybuji, že vůbec dostane vízum v dnešní době…

 100. Markéta Beranová napsal:

  Chtěla bych se zeptat, zda v případě vyplnění formuláře Pozvání, musí být termín návštěvy přesně dodržen.Příklad do formuláře vyplním 21.12.2011- 17.1.2012 a pozvaný přijede 23.12.2011- 11.1.2012, je to problém? a zda se pro podání žádosti pozvání pro cizince musí využít jen hodiny pro veřejnost, tzn. po a st nebo se může podat žádost i jiný den? děkuji Markéta

 101. Leontyna napsal:

  mužu se prosim zeptat musi mit Turek vízum do Česka??

 102. Stillwell napsal:

  Ano, Turek musí mít do Česka vízum.

 103. Stillwell napsal:

  Přesně ten termín pozvání dodržen být nemusí, protože sama nevíte, za jak dlouho se všechno vyřídí. Tam je pak důležité datum v pasu ve vízu, kde je nějaké rozpětí s tím, že délka pobytu se začne počítat od přechodu hranic.

 104. ganaa napsal:

  ja sem Mongoska .můj přítel chtěl k nám na měsíc. americký občan, žije na Ukrajině.potřebujeme, aby pozvání.

 105. Alexandra. napsal:

  Dobrý den. Chci se zeptat co je potřeba pro pozváni bratra do ČR je starší 18.Máme všíchni trvalý pobyt.

 106. Darina napsal:

  Zajděte na cizineckou policii, tam vyplňte formálář pozvání, doložte finanční prostředky, pak to pošlete bratrovi a ten s tímto formulářem půjde na konzulát žádat o vízum.

 107. Stillwell napsal:

  Nevím, jestli rozumím správně. Pokud je přítel Američan a má americký pas, tak může do ČR cestovat bez víza.

 108. Markéta napsal:

  Dobrý den.Mám takový dotaz.Můj přítel z Tuniska už má ode mě zařízené pozvání,ale nestihne do toho času přiletět.Toto pozvání pak zanikne,jen nevím,jestli po té době mu můžu udělat nové.Tohle je dělané na dobu 1.1.2012-30.6.2012 na CP.Jenže nestihne ušetřit tolik peněz a tak bych ho pozvala až od srpna.Nevadí,že to první pozvání nevyužije?Děkuji.

 109. petra napsal:

  dobry den,mam pritele z Alziru zijiciho v Bruselu,je tam ale jeste bez pobytove karty defakto by to žznamenalo na cerno tam zije asi 6 let,ale to take neni pravda uplne,jeho pobytova karta se vyrizuje tak jeho veskere dokumenty urady uz maji,ma take v podnajmu byt a je registrovany na adrese,ale diky tomu ze jeste mu pobytovou kartu nedali tak nemuze pracovat jinak nez na cerno….chci aby prijel sem k nam z toho Bruselu on se ale boji prekrocit hranice pri tom vim ale ze kontroli v autobusech nejsou uz….je mozne ze to riskne prijede sem na cerno tedy bez viza a pujdeme hned na Alzirsky konzulat v Praze pomohli by nam tam vubec? nebo co vlastne muzeme udelat po jeho prijezdu do Cech? take se chci zeptat jak vlastne funguje to pozvani?je to mozne tedy i v tomto pripade dat mu pozvani do bruselu?aby mohl za mnou prijet bez viza tedy? chceme se ale vzit je mozne ze ho tedy pozvu a ihned udelame vlastne svatbu ?dekuji za informacepetra jezova

 110. Silvie napsal:

  Dobrý den, mám přitele ze Syrie, on chce za mnou přiletět na turistické vízum na dobu dva měsíce, cestovni pojištění má, financní hotovost na pobyt , stravu,letenku zpět a další sounáležitosti okolo pobytu má taky, vše řádně doložil,včetně výpisu z účtu a potvrzením od zaměstnavatele. Já doložila prohlášení o ubytování cizince v mém domě ale musím jít na imigrační policii pro zvací formulář a ověřění cizince,chtěla jsem se zeptat,budou po mě chtít finanční hotovost pro ověření cizince,když to již dokládal můj přítel na našem velvyslanectví v jeho zemi? děkuji za informaci

 111. Stillwell napsal:

  Dobrý den, ano, Vy musíte také předložit peněžní záruku, protože za zvanou osobu přebíráte na sebe zodpovědnost.

 112. Renata napsal:

  Dobrý den,

  mám přítele z Libye, studujícího dva roky v Anglii. Už jednou jsem ho zvala na týden a nyní by rád přijel zhruba na měsíc. Předpokládám, že peněžní záruka by byla požadována velmi vysoká a z předchozího vyřizování víza vím, že to pro něj ani tak nebylo snadné a dali mu ho na menší počet dní než jsem žádala. Bylo by řešením, kdyby si zde na ten měsíc zařídil, zaplatil kurz češtiny a důvod by byl tedy studijní? Měl by možnost tak získat vízum na takto delší dobu? Děkuji za odpověď.

 113. Oleksadr Šmaňo napsal:

  Dobrý den sem českou opčankou můj manžel je ukrajinec ma syna na Ukrajině a chtěl by ho vzít na prázniny do České republiky. Rádi by sme věděli co všechno potřebujeme když synovi je 9let .

 114. Irina Stashkiv napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestla teda při výjezdu z ukrajiny na pozvánku bude muset pozvaný něco platit a nebo nechávat někde nějaké peníze?Předem děkují za odpoved.

 115. Josef Rejzek napsal:

  Vyplňuji pozvání pro Ukrajince a v názvu města narození a bydliště je „č“(Mukačevo). Ale jelikož mi zvaná osoba napsala název v Ukrajinštině, tak já nemohu přeci vyplnit rubriku v azbuce. Mám tam napsat „č“ nebo „c“ bez háčku nebo anglicky „ch“.
  Ukrajina má zkratku UA nebo UKR? Děkuji za odpověď.

 116. Stillwell napsal:

  Napište tam česky Mukačevo.
  Kódy jsou zde, používají se dva typy.
  http://www.lib.cas.cz/space.40/ZKR/STAT.HTM

 117. THieke napsal:

  Dobrý den, mám dotaz, naše rodina má dlouholetého přítele v Tunisu. Je to vzdělaný muž (architek), který má stálou práci, ovládá několik jazyků. Rozhodli jsme se ho pozvat po 6letech na návštěvu do Čr. Poslali jsme pozvánku, předložili výpisy z učtů (66 000kč) na cizinecké policii…a poslali.Náš přítel jsi vyřídil pojištění, koupil letenku a domluvil volno v práci..Po návštěvě ambasády zjistil, že musí předložit 3500eu aby mohl odjet a bylo mu řečeno, že mu vízum stejně nedají…Zajímalo by mě proč ???když se naše rodina zaručila, že se o něho postará…a jde pouze o 14ti denní návštevu..Četla jsem hodně článku o fenomenu bezness ale tohle není ten případ…Je tedy nějaká možnost, kde se můžeme odvolat ,proti případnému negativnímu rozhodnutí nebo si stěžovat??Jsem šokováni jak si tohle někdo může dovolit, když obě starany to stálo nemalé běhání po uřadech i peníze………..Je tedy nějaká reálná možnost, jak dostat slušného člověka na návštěvu do Čr????,

 118. Lenka napsal:

  Dobry den, pritel z Eritrey se chysta na navstevu do CR. Jakou financni castkou by mel disponovat on?

 119. ruza heltova napsal:

  ano to by me zajimalo co se da delat proti zakonu neposkytovani odpovedi na zamitnuti pozvani nikdo nic nesmi rict -nebo jen nekomu – nebo nekdo muze ovlivnit pozvani a co dal nevim proc -ne nevim co je pozvany za lupice -co udelal a policie kouka jak kdyz zvu vraha do nasi krasne ciste a poctive zeme nikdy jsem nemela krom 68 nic proti rusum az na komunisticke diktatory ale poptve v zivote jsem chtela nekoho pozvat nekoho mileho me i me rodine .cekani koukani zas cekani zas cekani a najednou konec -zamitnuto -nevim proc nevim zac a je to tajne -tak zbyly jen hromada nadavek dotazu -bez odpovedi a pohled na nesmirnou moc cizin. policie ktera brani lidskym pravum -zjistit co se deje .jak to funguje-asi je 25-leta holka spionka nebo nepritel statu- a ty drz usta nebo te budem sledovat -tak at si poslouzi ale nevim potom za co platim poplatky a kolky predem

 120. Stillwell napsal:

  To je různé, někdo tu psal, že musel předložit 3500 Eur a stejně to nebylo zárukou k získání víza.

 121. Katka napsal:

  Dobrý den,
  mám na Vás dotaz, zájímalo by mě, když chci někoho pozvat z Afriky do České republiky, třeba na 20 dní, ale jemu se tady bude líbit a bude tady chtít ještě zůstat. Co je potřeba udělat? Dočetla jsem se, že vízum pro krátkodobý pobyt lze prodloužit max. na celkovou dobu 3 měsíce. Ale co když tady bude ta dotyčná osoba chtít zůstat na delší dobu třeba 2 roky (např. pracovat, či studovat). Zajímalo by mě co to pro mě jako zvoucí osobu znamená? A také jak případně by měla postupovat zvaná osoba (cizinec).

 122. HELENA napsal:

  Dobrý dem,
  sem českou opčankou můj manžel je v Egyptě a chci ho pozvat do ČR, NEVIM CO MAM DELAT,
  Děkuji
  Helena,

 123. Stillwell napsal:

  Máte český oddací list? jestli ano, tak mu pošlete pozvání na základě oddacího listu za účelem sloučení rodiny. Pro formulář si dojděte na cizineckou policii a vyplněný s kolkem ho tam opět odevzdáte.

 124. Michaela napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jaká je šance že přítel z Turecka dostane vízum? poslala jsem mu zvací dopis, byl na ambasádě a teď musí týden čekat jestli mu vízum dají nebo ne…zajímá mě tedy jaká je zhruba procentuální šance že vízum dostane? děkuji za odpověď

 125. Stillwell napsal:

  Možná 50 na 50. To se dá těžko říci.

 126. klara napsal:

  potřebují albánci pozvání do čr? děkuji

 127. Stillwell napsal:

  Albánci už nepotřebují vízum.

 128. Jenda napsal:

  Dobrý den, v létě bych chtěl pozvat do Čr na 3 týdny dva kamarády z Iránu, kolik Kč musím na účtě prokázat, děkuji?

 129. Tuan napsal:

  Dobrý den.
  Prosím mohli by jste mi poradit. Jsem Číňan a pozval jsem do CR bratra a kamaráda.
  Byla by možnost změny víza z krátkodobého na dlouhodobé a nebo musí zpět do Čína a znova požádat?
  Děkuji za odpověď.

 130. Stillwell napsal:

  Měnit druh víza nejde. Ani ho prodloužit, když tu budou na pozvání.

 131. Stillwell napsal:

  To bude minimálně sto tisíc, ale informujte se na cizinecké policii.

 132. Petra napsal:

  Dobrý den stačí při dokazování finančních prostředků ke zvacímu dopisu třeba i výpis ze stavebního spoření? A je daný zvací dopis vydáván na nějaké konkrétní datum, po které bude cizinec na našem území nebo to se týká až víza? Můj známý k nám hodlá přijet z ciziny v létě, ale přesné datum ještě neví, tak mi jde o to, jestli je nutné ho už při žádosti o zvací dopis znát. Moc děkuji.

 133. Stillwell napsal:

  Stavební spoření nestačí, protože finanční prostředky nejsou hned k dispozici. Datum na pozvání je jen orientační, záleží jen na délce pobytu, na kterou ho zvete. Pak je podstatné, kdy dostane vízum, tam teprve bude datum od kdy do kdy je platné.

 134. Stillwell napsal:

  Bývá to tak, že vízum je například platné tři měsíce a během této doby by měl dotyčný přijet a po vypršení doby pozvání zase odcestovat. A je platné většinou na jeden vstup.

 135. Katka napsal:

  Dobry den,dneska jsem byla na cizinecke policii,prokazala jsem financni prostredky,kolek atd..Dopis mi byl vydan,ze ho mam poslat kamaradovi.Je z Ghany,vsechno je tedy zarizene a ja mu budu posilat dopis.Jen me celkem prekvapilo co tu pisete,ze mozna budou chtit po nem penize jeste tam.Je z Ghany a pozvani mame na mesic..Pravdepodobnost,ze mu to daji mi nikdo rict nemuze..Nevite tedy jestli po nem take budou chtit penize v Ghane?A jak to celkove probiha kdyz obdrzi dopis? Dekuji za odpoved.

 136. Stillwell napsal:

  S pozváním si půjde zažádat o vízum, můžou ho pozvat na pohovor a pokud mu vízum přislíbí, pak po něm můžou chtít návratnou kauci, kterou mu vrátí po návratu do své vlasti. Když se nevrátí, peníze už nikdy neuvidí.

 137. Petr Durna napsal:

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat. Jak je to s rodinnými příslušníky?Manželka je argentinka a má zatím přechodný pobyt v ČR. Její matka přijede teď v prosinci. Už tu jednou v evropě byla když jsme ještě žili ve španělsku. Je třeba zvací dopis když se jedná o návštěvu rodinného příslušníka?Po dobu zhruba 60dní. Cestovní pojištění si vyřizuje v argentině. Děkuji za odpověď.

 138. Stillwell napsal:

  Dobrý den, jestli Argentinci cestují bez víza, zvací dopis nepotřebuje. Je jen Vaší povinností osobu po příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii, kde uvedete, na jaké adrese se bude zdržovat.

 139. Jaroslav Novák napsal:

  Dobrý den. chci se zeptat jestli je nutné pro získání schengenského víza, aby měl cizinec od někoho z čr pozvání. Je možné jet do čr jako turista, aniž bych měl pozvání od českého občana? Děkuji

 140. Stillwell napsal:

  Získat schengenské vízum je možné i bez pozvání, také záleží z jaké země dotyčný chce přijet. Potom mu pozvání může proces získání víza ulehčit.

 141. Dobrá den, chtěla bych se zeptat co je pořeba aby jsem přijela moje kamarádka z Alžírska a co bude muset vyplnit ona a já. Děkuji za odpověď

 142. Dobrý den, chtěla bych aby za mnou přijel můj přítel. Pochází z Afghánistánu, ale už 10 let žije v Anglii. Chtěl by tu se mnou zůstat delší dobu. Je lepší pro něj vyřídit pozvání a potom teprve vízum až tu bude. Nebo může přijet a potom vyřídit vízum. Děkuji

 143. Stillwell napsal:

  Nejdriv pozvani a s Tim pak zada o vizum.

 144. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, to pozvání dostanu určitě na papíře fyzicky, že ano? Jak ho tedy pak posílám cizinci? Poštou? Naskenovanou mailem? Tohle mi vrtá hlavou…
  A až tedy přiletí tady musí se jít ještě někam nahlásit? Co se musí po příletu udělat?

  Děkuji moc

 145. Stillwell napsal:

  Dobrý den, pozvání musíte doručit poštou. S originálem si zvaný půjde zažádat o vízum. Pokud v ČR bude bydlet v soukromí, musí se do tří dnů registrovat na cizinecké policii.
  http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx

 146. Eva Kodlová napsal:

  Dobrý den, má mi přijet na návštěvu přítel na 40 dní, který je z Chile. Máme s touto zemí uzavřený bezvízovou povinnost do 90 dnů. Tvrdí mi, že potřebuje pozvání. Dobře, ale o vízum s ním tedy žádat nebude. Dále jak je to s povinností přihlášení pobytu na cizinecké policii? Má se to provést do 3 dnů. Bude to platit i pro něj, když přijede jen jako turista? Nikdy dříve to prý dělat nemusel. (do roku 2010). Prosím moc o radu/ujasnění. Nechceme nic zanedbat.
  Děkuji mnohokrát

 147. Stillwell napsal:

  Dobrý den, podle mě pozvání není potřeba, když nežádá o vízum. Ale lepší se zeptat přímo na cizinecké policii. Pokud byl v minulosti ubytován v hotelu, hotel provedl registraci za něj, ale jestli bude bydlet v soukromí, musí se o registraci na cizinecké policii postarat sám.

 148. Dobrý den rád bych pozval na 3 dny přítelkyni z Ruska – třetí den odlet. Rád bych věděl jakou částkou na účtě musím disponovat. Dotazoval jsem se na CP a zarytě tvrdí 22.000,- což vzhledem k době pobytu je zřejme milný údaj ? Děkuju za osvětlení.

 149. Stillwell napsal:

  Dobrý den, částka zřejmě bude správná, protože se do toho počítá i cena letenky.

 150. Eva Kodlová napsal:

  Ahoj všem:)
  Ráda bych sem jen napsala, jak jsem to řešila s pozváním pro další, kteří to budou řešit jako já.
  Nechtěla jsem riskovat, že by přítele při vstupu do Shengenu obrátili a poslali domů, ikdyž do 90 dnů nemusí mít speciální turistické vízum, takže jsem si šla vyřídit oficiální pozvání od cizinecké policie (takový tvrdý zelenkavý papír). Při jeho odevzdání po mě policajti chtěli občanku, 300 Kč kolky a proukázat se financemi (částky nejsou malé, mně na 42 dní pobytu to vyšlo na 92 tisíc Kč. – půjčené na ten jeden den samozřejmě). Jde to i výpisem z účtu, ale musí být nějak ověřený od banky a nejsem si jistá zda musí být i na jméno toho co pozývá… Pak jsem pozvání poslala poštou.
  Když přítel přiletěl, při vstupu do shengenu to pozvání po něm chtěli vidět. Peníze už on nepotřeboval žádné. Všechno proběhlo bez problémů, jen si ho trochu víc kontrolovali.
  Co se týče toho, když přijel, druhý den po tom jsme si udělali „výlet“ do Ústí nad Labem, kam spadám regionem, že chci přihlásit cizince, vyplnila jsem takový malý přihlašovací lísteček, on ukázal pas (tam mu myslím dali nějaké razítko potvrzovací) a cestovní pojištění.
  Každopádně myslím, že je lepší to pozvání udělat ikdyž není třeba k žádosti o vízum. Je to taková jistota asi.:)

Napsat komentář

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s