Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 182/1991 Sb.“).

Komu jsou dávky poskytovány?

Dávky sociální péče jsou poskytovány:

 • osobám s trvalým pobytem na území ČR
 • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům)
 • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.

Výčet dávek

 • jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla
 • příspěvek na individuální dopravu
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
 • příspěvek na úhradu za užívání garáže
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:

 • mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
 • bezúročné půjčky.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí