Azyl

Obecný přehled předmětu úpravy zákona o azylu č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Problematiku udělování mezinárodní ochrany upravuje řada mezinárodních smluv a zákonů České republiky. Základním právním předpisem je zákon o azylu.
Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany
Správní řízení o udělení mezinárodní ochrany provádí Ministerstvo vnitra České republiky jako orgán I. stupně. Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra lze podat žalobu k příslušnému krajskému soudu. Proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Pracoviště mezinárodní ochrany

Řízení o udělení mezinárodní ochrany vede Ministerstvo vnitra v příslušných azylových střediscích, prostřednictvím pracovníků odboru azylové a migrační politiky, oddělení mezinárodní ochrany

Seznam pracovišť zde

Informace pro žadatele o mezinárodní ochranu
V průběhu řízení o mezinárodní ochraně jsou žadatelům o mezinárodní ochranu i osobám s udělenou ochranou předávány písemné informace o jejich právech a povinnostech účastníka řízení nebo poživatele mezinárodní ochrany.