Počty cizinců s povoleným pobytem na území ČR

leden 2010

prosinec 2010