NOSTRIFIKACE VZDĚLÁNÍ

Pokud jste držitelem zahraničního dokladu o dosaženém vzdělání, můžete požádat o nostrifikaci vzdělání.

V případě zahraničních vysvědčení ze základních, středních a vyšších odborných škol rozhoduje o nostrikaci příslušný krajský úřad v regionu Vašeho místa hlášeného pobytu.

Pokud si chcete nostrifikovat vysokoškolské vzdělání, žádost podáváte na:

  • rektorát veřejné vysoké školy s obsahově obdobným akreditovaným studijním programem
  • Ministerstvo obrany, jde-li o vzdělání získané v oblasti vojenství
  • Ministerstvo vnitra, jde-li o vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil (př. Policejní akademie)
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o vzdělání získané v Afghánistánu (pouze některé), Bulharsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Maďarsku, Gruzii, Turkmenistánu, Tádžikistánu.

Více informací zde