Nová pravidla pro cestování s dětmi po 26. červnu 2012

Ve středu 27. června 2012 vstoupily v platnost nové podmínky pro cestování do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pohybu osob platného pro všechny členské země EU. Skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů.
 
V následující letní sezóně bude platit povinnost každé osoby prokazovat se při cestách do zahraničí vlastním platným cestovním dokladem (občanským průkazem či pasem). To platí také při cestách po zemích EU či Schengenu.
Obecně budou platit následující pravidla:
  • Pokud cestujete do jiné země Schengenu či EU, stačí vám platný občanský průkaz. To platí i pro vaše děti.
  • Pokud cestujete do země mimo EU, potřebujete platný cestovní pas pro Vás i pro Vaše děti.
Zvláštním případem je cestování na občanský průkaz například do Chorvatska
Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU. Některé státy, jmenovitě Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko, umožňují občanům České republiky vstup a pobyt i s platným občanským průkazem.

Cesty do těchto zemí např. autem nebo autobusem pouze s občanským průkazem jsou na vlastní riziko. Cesty z českých mezinárodních letišť jsou možné pouze s pasem.

Cestování dětí s vlastním pasem

Obecně platí i pro děti (tj. nezletilé osoby) základní pravidlo cestování s vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem či průkazem totožnosti).
Některé státy umožňují cestování dětí i bez vlastního dokladu, a to za podmínky, že cestují spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsané (v zásadě s cestovním pasem, některé státy umožňují zapsání také do průkazu totožnosti). Tuto skutečnost však doporučujeme před cestou ověřit u zastupitelského úřadu státu, do kterého plánujete cestovat. Možnost cestování dětí (státní příslušnosti některého ze schengenských států) zapsaných do cestovního dokladu rodiče však končí nejpozději 26. června 2012, poté bude platit povinnost každého dítěte prokázat se při cestování svým vlastním platným cestovním pasem.
Co se týče možnosti volného pohybu po EU/Schengenu, pokud je dítě zároveň rodinným příslušníkem občana EU – občanem třetí země – vztahují se na něj stejné možnosti pohybu po EU/Schengenu, jako na dospělé.
Zdroj: MVCR