Letištní vízum

VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem
zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b)
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 427/2010 Sb.:

Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh
cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území České republiky pouze
na základě uděleného letištního průjezdního víza, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb.

Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů
vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
1. Alžírská demokratická a lidová republika,
2. Bangladéšská lidová republika,
3. Čadská republika,
4. Egyptská arabská republika,
5. Etiopská federativní demokratická republika,
6. Ghanská republika,
7. Indická republika,
8. Irácká republika,
9. Íránská islámská republika,
10. Islámský stát Afghánistán,
11. Jemenská republika,
12. Jihosúdánská republika,
13. Jordánské hášimovské království,
14. Kazašská republika,
15. Konžská demokratická republika,
16. Kyrgyzská republika,
17. Libanonská republika,
18. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie,
19. Maliská republika,
Strana 3330 Sbírka zákonů č. 270 / 2011 Částka 96
20. Mauritánská islámská republika,
21. Nigerijská federativní republika,
22. Nigerská republika,
23. Pákistánská islámská republika,
24. Somálská republika,
25. Srílanská demokratická socialistická republika,
26. Stát Eritrea,
27. Stát Palestina,
28. Súdánská republika,
29. Syrská arabská republika,
30. Turecká republika,
31. Turkmenistán,
32. Uzbecká republika.

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. října 2011

Zdroj: Ministerstvo vnitra