Upozornění MVČR – trvalý pobyt

Na Ministerstvo vnitra se často obracejí cizinci s tím, že se doslechli, že trvalý pobyt už se nevydává a nebo se bude udělovat až po deseti letech nepřetržitého pobytu, což NENÍ PRAVDA.

O trvalý pobyt můžete stále žádat po 5 letech nepřetržitého pobytu a ani se žádná změna nechystá.

Je podezření, že mezi cizinci nepravdy o trvalém pobytu úmyslně šíří lidé, kteří nabízejí vyřízení trvalého pobytu za úplatu.
Trvalý pobyt stejně jako i dlouhodobý pobyt si můžete stále vyřídit Vy sami. Co k tomu budete potřebovat, se dozvíte na www.imigracniportal.cz

Zdroj: MVCR