Zdravotní pojištění cizinců z EU

Kdo má nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění? Nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají občané zemí EU, pokud:

  • mají trvalý pobyt na území České republiky,
  • na území České republiky nemají trvalý pobyt, avšak jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR,
  • podléhají předpisům ČR na základě Nařízení EU.

Do třetí skupiny patří osoby výdělečně činné v ČR (zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné) i osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti a rodinní příslušníci všech oprávněných, tj. druhý z manželů a nezaopatřené děti. Účast těchto občanů EU ve veřejném zdravotním pojištění v ČR je legislativně zajištěna a specifikována těmito právními normami:

  • § 2 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
  • Nařízení Rady č. 1408/71/EHS, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.
  • Nařízení Rady č. 574/72/EHS, stanovující postup provádění Nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.

Cizinci s povoleným pobytem v Praze

Cizinci s povoleným pobytem v Praze k 30. 6. 2009
Státní příslušnost absolutní počet podíl (v %)
Ukrajina 50 285 33,9
Slovensko 19 897 13,4
Rusko 16 747 11,3
Vietnam 10 330 7,0
Čína 3838 2,6
Moldavsko 3394 2,3
Spojené státy 3186 2,2
Velká Británie 2890 2,0
Německo 2844 1,9
Polsko 2245 1,5
Bulharsko 2144 1,4
Kazachstán 2034 1,4
Francie 1628 1,1
Bělorusko 1559 1,1
Uzbekistán 1467 1,0
Ostatní 23 641 16,0
CELKEM: 148 129, z toho občané EU: 37 541 (25,3%) a občané třetích zemí 110 588 (74,7%)

Zdroj:Novinky.cz

ICP Praha otevírá další pobočku

Otevření nového pracoviště

Praha – ICP Praha otevírá další pobočku

Od 01.12.2009 bude otevřeno nové detašované pracoviště Inspektorátu cizinecké policie Praha
se sídlem Praha 4 – Chodov, Cigánkova 2/1861
pro cizince s adresou místa pobytu Praha 2, 4 a 10.
Spojení: metro C – výstupní stanice Chodov a bus č. 136,154 výstupní stanice Na Jelenách
problematika:
PŘECHODNÉ POBYTY OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÝCHPŘÍSLUŠNÍKŮ
DLOUHODOBÉ POBYTY OBČANŮ 3. ZEMÍ
DLOUHODOBÉ POBYTY OBČANŮ 3. ZEMÍ –  STÁTY BEZVÍZOVÝCH DOHOD