Zaměstnanecká karta

Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu.
Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a je k dispozici v

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky