Doklady nutné pro cestování uvnitř Schengenu

Vstup České republiky do schengenského prostoru 21. prosince 2007 znamenal mimo jiné zrušení kontrol cestovních dokladů na hraničních přechodech. Vzhledem k tomu, že Česká republika je tzv. vnitroschengenským státem a vnější hranici má pouze na mezinárodních letištích, byly tak odstraněny hraniční kontroly se všemi sousedními státy.

Nepřítomnost kontrol na hranicích však neznamená možnost vycestování bez dokladu. I v rámci Schengenu je třeba, aby byli občané při svých cestách vybaveni příslušným platným cestovním dokladem – čili cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Připojení k Schengenu přineslo jisté zjednodušení pro cizince – tzv. občany třetích států, kteří mají na území České republiky povolený pobyt (dlouhodobý i trvalý). Těmto cizincům je umožněno cestování po ostatních státech Schengenu s tímto povolením k pobytu a cestovním pasem. Nemusí se tedy již vyřizovat vstupní víza, jako tomu bylo před 21. prosincem 2007.

převzato: Euroskop.cz

Omlouvám se všem, kterým neodpovídám  na dotazy. Prosím Vás, abyste se obraceli přímo na patřičné úřady, podle toho, jakého charakteru je Váš dotaz.

E-maily i telefonní čísla jsou zde uvedeny v jednotlivých kategoriích a ta nejdůležitější v horní liště.

Děkuji za pochopení.