Nesezdaní Češi, kteří mají dítě s cizinkou, by měli chodit na testy DNA

Češi, kteří mají dítě s cizinkou ze zemí mimo EU, možná budou muset od příštího roku povinně podstupovat testy DNA. Pokud se s matkou své dcery či syna neoženili a budou chtít, aby jejich potomek měl české občanství, budou své otcovství zřejmě muset doložit. Počítá s tím návrh zákona o občanství, který projednává Sněmovna.

Zástupci organizací na pomoc cizincům úpravu kritizují. Podle nich je nesmyslná a diskriminační. Podle autorů zákona má ale bránit fiktivnímu otcovství kvůli získání povolení k pobytu.

„Ustanovení zcela nesmyslně rozděluje matky na občanky EU a občanky ostatních zemí a diskriminuje děti z nemanželských svazků, které ztrácejí automatický nárok na občanství – a tím i nárok na tak základní věc, jako je plná zdravotní péče v prvních týdnech života,“ uvedla Marie Heřmanová z Programu migrace společnosti Člověk v tísni. Podle právníků Poradny pro občanství, občanská a lidská práva taková úprava navíc porušuje Úmluvu o právech dítěte, k jejímuž dodržování se ČR zavázala.

Současný zákon bývá zneužíván

Nyní děti cizinek získají občanství, pokud je Čech prohlásí za své. Podle ministerstva vnitra se tento postup zneužívá, proto navrhuje zpřísnění pravidel. Prohlášení bývají prý účelová, aby dítě s matkou získaly oprávnění k pobytu v Česku.

„Ministerstvo vnitra upřednostnilo jednoznačně kontrolu nad zájmem dítěte,“ míní advokát poradny Pavel Čižinský.

Aktivisté podotýkají, že zákon neřeší to, co se s dětmi stane, pokud testy DNA nebudou možné kvůli úmrtí otce či finanční tísni. Upozornili, že testování vyjde na 6000 až 20 000 korun, takže si je některé rodiny třeba nebudou moci dovolit. Není také jasné právní postavení dětí, než se biologické otcovství potvrdí. Rodiče by v té době tak museli hradit očkování a lékařské kontroly či vyšetření.

S ustanovením zásadně nesouhlasí ombudsman. Pavel Pořízek z jeho kanceláře už dřív řekl, že cizinka, která v Česku legálně žije, nemá důvod, aby s někým fingovala otcovství. Na semináři k zákonu označil návrh za absurdní. V praxi se prý ale účelové otcovství objevuje, takových případů jsou desítky či stovky.

Podle kanceláře ombudsmana by měla zůstat nynější úprava. Pokud by ale ministerstvo vnitra mělo pochybnosti o tom, že otcovství bylo fingované, mohlo by znovu vyvolat řízení o občanství. K zachování současné úpravy se kloní i vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Aktivistům vadí upřednostňování „etnických Čechů“

Aktivisté vidí rozpor v tom, že zatímco čeští muži by měli kvůli svým dětem podstupovat testy otcovství, potomci československých či českých občanů mohou získat české občanství prohlášením. Děti či vnuci někdejších emigrantů přitom k Česku nemusí mít žádné vazby a nemusí ani umět jazyk.

„V zákoně je tedy jednoznačně cítit tendence chápat občanství ´po krvi´, tedy etnicky a upřednostňovat žadatele s etnickými kořeny před těmi, kteří zde skutečně mají domov a mají zde zájem žít a pracovat,“ uvedla Heřmanová.

Zdroj:novinky

 

Volný pohyb pracovních sil

Od 1. května 2011 je evropský trh práce otevřen pro členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004. Dne 30. dubna 2011 skončilo přechodné období na volný pohyb pracovních sil, které vůči České republice a dalším státům EU-8 uplatňovalo Německo a Rakousko. Zkušenosti ukazují, že otevření trhu práce ve starých členských státech přispělo k posílení hospodářského růstu.

Volný pohyb pracovních sil je jedním ze základních principů jednotného trhu EU, podle něhož mohou občané z členského státu EU pracovat v kterémkoliv jiném členském státě. Některé starší členské státy EU využily možnosti dočasně omezit volný pohyb pracovních sil zavedením tzv. přechodného období, a to podle vlastního uvážení po dobu až sedmi let.

Několik zemí této možnosti využilo. Švédsko a Irsko však otevřely své pracovní trhy od samého počátku a ve Velké Británii byla třeba pouze jednoduché registrace zaměstnanců. V roce 2006 své trhy otevřelo Finsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Itálie, v roce 2007 Lucembursko a Nizozemsko, v roce 2008 Francie a v roce 2009 Belgie a Dánsko.

Pouze dva členské státy – Rakousko a Německo – využily nejdelší přípustný termín pro ukončení přechodného období, a to do 30. dubna 2011. Obě země však ještě před koncem tohoto období zjednodušily přístup na své pracovní trhy pro pracovníky některých profesí. Žádná z výše zmíněných zemí neuložila žádná omezení vůči občanům Kypru a Malty, které do EU vstoupily také v roce 2004.

Odborníci se shodují, že Německo i Rakousko budou profitovat z otevření svých pracovních trhů. Neočekávají příliv pracovníků z východní Evropy ani vytlačování domácích zaměstnanců mzdovým dumpingem. Velký příliv pracovníků ze zemí EU-8 nepředpokládá ani Evropská komise. Převládá názor, že ti, kteří chtěli pracovat v těchto státech, si již práci našli. Zkušenosti a studie ukazují, že dopad zvýšené přeshraniční pracovní mobility je pozitivní a přispívá k hospodářskému růstu. Volný pohyb pracovníků může být rovněž důležitým prvkem pro řešení nedostatku pracovních sil v některých sektorech. Podle odhadů se celkový počet státních příslušníků ze zemí EU-8, žijících v zemích EU-15, zvýší v roce 2015 na 3,3 miliony a v roce 2020 na 3,9 milionů, což znamená, že jejich podíl na celkové populaci EU bude v roce 2020 menší než 1 %.

V lednu 2014 by měly být pracovní trhy všech členských zemí EU rovněž zcela otevřeny pro občany z Bulharska a Rumunska. Pracovníci z těchto dvou zemí mohou v současné době využívat práva na volný pohyb pracovníků v 15 členských zemích EU (Dánsko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Česká republika). Omezení vůči těmto zemím nadále uplatňuje Belgie, Německo, Irsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Spojené království a Malta.

Cizince se špičkovým vzděláním bude Česko lákat modrými kartami

Zelená karta opravňující k trvalému pobytu v USA je snem pro mnoho lidí z celého světa. Česko bude mít spolu s celou Evropskou unií podobnou „modrou kartu“. Ministr vnitra Radek John posílá do vlády návrh, podle kterého by kartu Česko nabídlo cizincům se špičkovým vzděláním, kteří by u nás chtěli pracovat a později se tu i usadit.

„Vím, že ve Spojených státech je to tak, že když má někdo speciální dovednosti, dostane povolení k práci. Zavedení modré karty po nás chce Evropská unie, u nás by to tedy mělo fungovat podobně,“ řekl iDNES.cz ministr John, jehož návrh novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky bude příští týden schvalovat vláda.

Modrá karta se bude vydávat na dva roky – s možností jejího prodloužení. Po pěti letech by cizinec mohl získat povolení k trvalému pobytu v Česku. Mohl by se tu tedy usadit a mít zde rodinu.

Podmínkou pro získání „modré karty“ bude, že cizinec musí mít vysokoškolský diplom uznaný alespoň v jednom ze členských států Evropské unie nebo minimálně pětiletou pracovní zkušenost v daném oboru a vyjednanou pracovní smlouvu s ročním příjmem vyšším než 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy v Česku.

Návrh lákat vzdělané cizince podporuje i opoziční ČSSD

Jak ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, tak jeho stínový protějšek, místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, považují „modré karty“ za velmi dobrý nápad, který může pomoci do Evropské unie i do České republiky přivést špičkové experty například ze zemí třetího světa, pro které bude pobyt zde zajímavou možností.

„Protože by šlo o vysoce kvalifikované lidi, nešlo by určitě o nijak masové přistěhovalectví. S modrými kartami souhlasím,“ řekl iDNES.cz Drábek. Stejně tak John si myslí, že opravdu špičkoví experti si spíš vyhlídnou jinou zemi než Česko. „Je zbytečné se bavit o tom, jestli bych to navrhl i v případě, že by to po nás Evropská unie nechtěla, protože ona to po nás prostě chce,“ uvedl ministr vnitra a šéf Věcí veřejných.

V parlamentu by zákon o pobytu cizinců mohl být jedním z příkladů návrhů, který by mohla podpořit i opozice. Škromach řekl, že bude záležet na konkrétní podobě návrhu, v jakém ho vláda do Sněmovny předloží. „V zásadě je to ale snaha navázat na aktivitu, se kterou začal za vlád ČSSD už Vladimír Špidla. Považujeme to za správnou myšlenku,“ uvedl stínový ministr práce Škromach.

Držitelé modré karty by měli zajištěný volný pohyb v rámci Evropské unie a v průběhu pěti let, po nichž by měli právo na trvalý pobyt, by mohli změnit rozhodnutí, ve které z unijních zemí chtějí pracovat a usadit se. O vydání modrých karet by v Česku rozhodovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, na případnou změnu zaměstnání po příchodu cizince do země by ale muselo kývnout také vnitro.

Cizinci s povoleným pobytem v Praze

Cizinci s povoleným pobytem v Praze k 30. 6. 2009
Státní příslušnost absolutní počet podíl (v %)
Ukrajina 50 285 33,9
Slovensko 19 897 13,4
Rusko 16 747 11,3
Vietnam 10 330 7,0
Čína 3838 2,6
Moldavsko 3394 2,3
Spojené státy 3186 2,2
Velká Británie 2890 2,0
Německo 2844 1,9
Polsko 2245 1,5
Bulharsko 2144 1,4
Kazachstán 2034 1,4
Francie 1628 1,1
Bělorusko 1559 1,1
Uzbekistán 1467 1,0
Ostatní 23 641 16,0
CELKEM: 148 129, z toho občané EU: 37 541 (25,3%) a občané třetích zemí 110 588 (74,7%)

Zdroj:Novinky.cz

ICP Praha otevírá další pobočku

Otevření nového pracoviště

Praha – ICP Praha otevírá další pobočku

Od 01.12.2009 bude otevřeno nové detašované pracoviště Inspektorátu cizinecké policie Praha
se sídlem Praha 4 – Chodov, Cigánkova 2/1861
pro cizince s adresou místa pobytu Praha 2, 4 a 10.
Spojení: metro C – výstupní stanice Chodov a bus č. 136,154 výstupní stanice Na Jelenách
problematika:
PŘECHODNÉ POBYTY OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÝCHPŘÍSLUŠNÍKŮ
DLOUHODOBÉ POBYTY OBČANŮ 3. ZEMÍ
DLOUHODOBÉ POBYTY OBČANŮ 3. ZEMÍ –  STÁTY BEZVÍZOVÝCH DOHOD

Assalam alejkum, Evropo: deník ingušského uprchlíka II.

22.05.2008

Assalam alejkum, Evropo.

Dneska tři rodiny odjely z tábora. Napsaly žádost, aby se azylové řízení zastavilo, a odjely zpět na Kavkaz. Já jim tak trochu závidím, vždyť za dva dny uvidí své domovy, příbuzné, přátele.

Navštívil mne P…, měl špatnou náladu. To proto, že mu z Čečenska zavolal starší bratr a sdělil mu, že se chystá do Evropy. Někdo mu řekl, že se tu dostává 2000 dolarů. To je k smíchu.

Musím dodat, že jsou mezi námi i takoví, kteří sem jedou hledat snadnější život. Dělají pak ostudu všem těm, kdo jsou skutečně nuceni opustit svou zemi.

Většina obyvatel Ruska žije v chudobě jenom proto, že se naučili nezajímat se, na co se používají daně a proč jsou posíláni do války. Systém je zaměřen na potlačení lidské osobnosti.

To není žádná rusofobie. Proti mně bojovali ti, z nichž se státu podařilo udělat poslušné otroky. Oni nevěděli, za co ve skutečnosti bojují, zabíjejí a umírají.

Někdo ze skeptiků se mne zeptal, vím-li já sám, proč a s jakým cílem jsem se postavil proti federálům. Já to vím. Bojoval jsem za to, aby mne nezabili jako bezbranného králíka. Bojoval jsem proto, že nefungovaly zákony, které měly ochraňovat má občanská práva.

Ze vzpomínek

Listopad 1999. Je chladno. Fouká pronikavý vítr ve snaze vyfouknout z člověka poslední zbytky tepla.

Federální cesta „Kavkaz“ je přeplněná dopravou. Vedle první ingušské hlídky ze strany Čečenska se vytvořila zácpa, která se táhne asi patnáct kilometrů. Lidé, lidé, lidé… Uvnitř aut, na přívěsech, v oknech autobusu. Dětský pláč, nářek žen, řev motorů…

Chceš vidět válku? Jen několik kilometrů odsud ruská raketa trefila starý autobus. Je slyšet křik lidí, kteří se ze všech sil snaží zachránit aspoň někoho z cestujících. Můj pohled se zastavuje na ženě slovanského vzhledu. V očích této ruské ženy je tento řvoucí, hořící svět. Najednou si uvědomuješ, že to, co ona vidí, se jí vrylo hluboko do duše, a žádné slzy už to nikdy nevyplaví.

Tato ruská žena se jmenuje Anna, je pozorovatelkou ruských novin. Hovoří třesoucím se hlasem: „Panebože, kdybych to neviděla na vlastní očí, nikdy bych neuvěřila, že naši vojáci jsou toho schopní. Mimochodem, funguje ti mobil?“

Mobil nefunguje – tady je mobilní spojení zpřístupněno pouze zkorumpovaným úředníkům.

„Kam jedeš, do Grozného?“ – „Ano.“ – „Ty jsi Inguš? Tak na co ti to je?“ – „Cožpak se válka Ingušů netýká?“ – „Chytře mluvíš, ale špatně uvažuješ… Jenom se zbraní v ruce vojska nezastavíš. Pokud jsi chytrý, musíš bojovat slovem.“

Stringer[1] – je to ctěné, nebezpečné a výnosné. Koho s kamerou uvidí federálové, toho mohou zastřelit. Můj spolusedící se dlouze zadívá na novou profesionální videokameru, kterou jsem dostal od Japonců, abych natáčel všechno, co uvidím.

Je nás pět a jdeme vstříc válce. Ještě nevíme, že z těchto pěti se za dva dny vrátí domů živý jen jeden. A jestli mu je vlastně co závidět.

„Moji“ Japonci seděli v baru hotelu plni očekávání.

Šli jsme nahoru do pokoje a přehráli obsah kazety. Hořící technika, ohořelá těla, toulaví psi drásající opuchlá těla. Smrt. I v očích živých – Smrt.

Řekl jsem překladateli: „Pět tisíc“.

Japonci mi dali víc, což se hodilo, protože po třech padlých zůstaly děti a já jim budu aspoň moci pomoct… Zítra se musím vrátit zpět – čeká mě Smrt. Smrt potřebuje kronikáře.

Za oknem je ponuré ráno, mrholí… Snídaně stěží prolezla hrdlem.

Dnes jsem dostal odpověď na svou žádost o urychlení pohovoru. Zamítnuto. Na pohovor mne mohou zavolat až někdy v červnu. Sedět bez práce je těžké. Překvapilo mě, že většina lidí z tábora by dala přednost tomu zůstat v táboře před nalezením podnájmu a práce.

21.06.2008

Assalam alejkum, Evropo.

Dnes je sobota. Na místním trhu byla razie a teď ti, kteří nás zásobovali pašovanými cigaretami, budou po čtrnáctidenní vazbě deportováni. Je to smutné. Byli to moc hodní lidé, jenom byli donuceni překračovat zákon.

V Jamestownu se konala konference věnovaná situaci v Ingušsku. Experti měli seznámit světovou veřejnost s tím, co právě probíhá v této droboučké republice. Mezi „experty“ nebyl z neznámého důvodu ani jeden Inguš. Samozřejmě, jimi viděné události byly daleko od skutečnosti… Nu budiž – lidé si musí nějak vydělávat na chleba…

Skupiny, které bojují proti federálnímu centru v Ingušsku, se někdo snaží vydat za islámské fundamentalisty. Ruští plukovníci si dávno všimli, že v očích evropských politiků se při vyslovení mystického slova „islamista“ začne zračit zděšení. To je moc chytrý trik. Časem se do tohoto seznamu dostanou zajisté všichni ti, kteří alespoň trochu rozumějí politice Kremlu, a nejen na Kavkaze, ale i v samotné Evropě… A není náhodou islamista ten Juščenko? A co Saakašvili?

Novinky z internetového portálu ingushetiya.ru? Dnes „se tam střílelo“. Jako každý den… . Dobrou noc, Evropo.

25.5. 2008

Assalam alejkum, Evropo.

Konečně. Zítra půjdu do práce. Jsem pln sil a očekávání.

Jedna rodina z tábora odjíždí do Belgie. Samozřejmě nelegálně. Cožpak mají na výběr? Sám pro sebe jsem se rozhodl, že si nelegální „cestování“ nedopřeji. Z principu si zkusím svůj život v Evropě zařídit čestně. Zároveň vyzkouším evropské demokratické a liberální hodnoty, jak fungují ve skutečnosti.

V táboře se už dozvěděli o tom, že budu mít práci. Jen dnes se už tři lidé pokoušeli mi to překazit.

26.05.2008

Assalam alejkum, Evropo.

Dnes jsem byl první den v práci a jsem tak unavený, jako kdybych pracoval celý týden. Pracovali jsme večer na stavbě… Plat bude na evropské poměry nevelký, dokonce ubohý, ale za peníze vydělané za jeden den si budu moct koupit 10 kg masa. Celkem se mi to líbí. Jenom kolegové z tábora mne přivádějí do rozpaků – je to až příliš nespolehlivá parta.

Dobrou noc, Evropo. Dneska se mi nebude zdát o válce.

27.05.2008

Assalam alejkum, Evropo.

Představte si situaci – spíte ve svém domě, zdají se vám sladké sny, najednou vás vzbudí děsivý rámus – to vám vyrazili dveře domu. Váš dům se naplňuje rachocením hrubých armádních bot, cvakáním závěru zbraní, lidmi v černých kuklách. Převrátí všechno v domě a odejdou. Pokud budete celou dobu stát v pozoru a budete mlčet, dokážete se vyhnout bití a ponižování. Ale co člověka dokáže víc ponížit než to, když ve svém domě nemá žádná práva?

Takovým způsobem se dnes vláda chová nejen v Čečensku a Ingušsku, ale i v ostatních republikách Ruské federace. Existuje zde ale určitý rozdíl – národní tradice v Čečensku a Ingušsku si žádají odplatu za ponížení. Máte krevní mstu – to je prakticky druhá ústava. A je třeba si povšimnout, že ona je častěji spravedlivější než státní zákon.

Teď je jedenáct hodin dopoledne. Proč jsem doma? Protože ráno po příchodu do práce na nás přišel inspektor, že tady pracujeme nelegálně. Tak nás laskavě poprosili, abychom odešli. Čest a sláva tvým inspekcím, Evropo.

Kvůli nim jsem ztratil svou jedinou možnost výdělku, ale nezlobím se na ně – hoši svědomitě vyplnili svou povinnost. Čest jim za to a chvála.

Zajeli jsme ještě na burzu práce, kde se za rozbřesku scházejí nelegální pracovnicí v očekávání náhodné pracovní příležitosti. Byl tam dav, tak jsem odešel.

Je to s podivem. Kdysi jsem se učil, pracoval, snil o kariéře, o malých půvabech života. A teď jsem prakticky v samotném srdci Evropy a sním o jakékoliv černé práci. Musím to vydržet do pohovoru, a pak se uvidí. Pokud budu odmítnut, vrátím se na Kavkaz a pokusím se aspoň umřít lidsky, když žít lidsky mi nevychází.

Můj nový soused dostal povolení k pobytu. Bydlí v táboře nelegálně. Nemá už právo být v táboře přes noc, proto se každý večer musí dostat ke své vlastní manželce oknem. Sousedé z domu naproti se asi podivují. Vysloveně blázinec…