Zkouška z češtiny pro cizince

Informace o zkoušce z češtiny pro cizince jako podmínky trvalého pobytu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) spustilo nové webové stránky, které přinášejí informace ke zkoušce z češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu:

Při této zkoušce musí cizinec prokázat znalost češtiny, která je podmínkou jeho žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost začne platit od 1. ledna 2009 v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Na zmíněných webových stránkách se zájemci dozvědí, jak se mohou na zkoušku připravit, jaká jsou její pravidla, kde je možné zkoušku složit. Najdou tu i užitečné odkazy, které se týkají češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu. Své znalosti si mohou zájemci ověřit v tzv. Zkoušce nanečisto.