Prostředky k pobytu – změna výše normativních nákladů na bydlení

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2017 se nařízením vlády č. 449/2016 Sb. ze dne 19. prosince 2016 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2017, a to následovně:

  1. 7 720 Kč u jedné osoby
  2. 11 004 Kč u dvou osob v rodině
  3. 14 896 Kč u třech osob v rodině
  4. 18 577 Kč u čtyř a více osob v rodině

EXISTENČNÍ MINIMUM (EM): 2 200 Kč

VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY: 11 000 Kč

 

Odbor azylové a migrační politiky, 3. ledna 2017

Cestování po EU/Schengenu – rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:
Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:
  • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.
  • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.
Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech.
Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.
Pravidlo umožňující krátkodobý pobyt maximálně po dobu 90 dnů v každých 180 dnech nahradilo dosavadní pravidlo 3 měsíců v 6 měsících, které fungovalo na principu prvního vstupu. Pravidlo 90 dnů v každých 180 dnech princip prvního vstupu opustilo a nadále pracuje s pohyblivým obdobím 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje na praxi orgánů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které umožňují vstup na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska rodinným příslušníkům občanů EU pouze pokud tito disponují tzv. EEA Residence Permit a to i v případě, že rodinný příslušník občana EU je držitelem pobytové karty. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje kontaktovat zastupitelský úřad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem ověření podmínek vstupu rodinných příslušníků občanů EU, držitelů pobytové karty.

Jste-li držitelem potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, které je umístěno ve vašem cestovním dokladu jako štítek s názvem „AKT“, vztahuje-li se na vás vízová povinnost v Schengenu nebo nemáte-li již možnost čerpat z vašeho práva pobývat bezvízově na území států EU/Schengenu až 90 dnů v každých 180 dnech, nejste oprávněn cestovat do jiných států Schengenu. Tento štítek vás opravňuje pouze k pobytu na území ČR po dobu řízení o vaší žádosti. Pokud v průběhu řízení potřebujete cestovat do jiných států Schengenu, musíte k tomu využít své bezvízové dny (pokud nemáte vízovou povinnost), případně si zajistit víza.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Platí můj řidičský průkaz v ČR? Mohu/musím si ho vyměnit za řidičský průkaz ČR?

RP

Is my license valid in the CR? May I/do I have to replace it with a Czech driving license?

rpen

Převzato ze stránek Ministerstva vnitra ČR

 

Prostředky k pobytu – změna výše normativních nákladů na bydlení

Prostředky k pobytu – změna výše normativních nákladů na bydlení

Od 1. 1. 2018 se nařízením vlády č. 407/2017 Sb. ze dne 29. listopadu 2017 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2018, a to následovně:

  1. 7 870 Kč u jedné osoby
  2. 11 186 Kč u dvou osob v rodině
  3. 15 116 Kč u třech osob v rodině
  4. 18 827 Kč u čtyř a více osob v rodin

EXISTENČNÍ MINIMUM (EM): 2 200

VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY: 12 200

 

Odbor azylové a migrační politiky, 2. ledna 2018

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about       200 000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 4 years for that many people to see it. Your blog had more visits than a small country in Europe!

Click here to see the complete report.