Odjezd z ČR na výjezdní příkaz – tranzit po zemi

Pokud jste obdržel/a rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území České republiky; v případě rozhodnutí o správním vyhoštění jste povinen/povinna opustit území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že výjezdní příkaz, který Vám byl za účelem vycestování vystaven, Vás neopravňuje k tranzitu přes jiné členské státy EU, máte možnost využít speciálního mechanismu, který Vám pozemní tranzit přes jiné členské státy EU autem, autobusem, popř. vlakem, umožní.

V případě, že hodláte v době stanovené výjezdním příkazem vycestovat pozemní cestou (nikoli letecky) do země Vašeho původu či jiné země (mimo státy EU), kde máte povolen pobyt, obraťte se nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem na nejbližší oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie (žádosti tedy nevyřizuje Ministerstvo vnitra!). S sebou doneste cestovní doklad a originál rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území ČR, potažmo EU. Měl/a byste rovněž již mít představu o datu a přibližné trase Vaší cesty.
O možnost zajištění tranzitu můžete požádat i po skončení odvolacího řízení, řízení o žalobě či kasační stížnosti (jde-li o řízení ve věci mezinárodní ochrany), byl-li Vám po skončení tohoto řízení vystaven výjezdní příkaz a opravdu chcete území ČR opustit.
Zajištění tranzitu není vyřizováno na počkání, počítejte proto s jednou další návštěvou oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie za účelem vyzvednutí formulářů, kterými se budete během cesty a při překročení vnější hranice případně prokazovat.
Formuláře pečlivě chraňte před ztrátou!
Další informace Vám sdělí jakékoli oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.
Zdroj: MVČR