Změna pracovišť vyřizující pobyty cizinců na území ČR od 1.1.2011

Od 1. 1. 2011 se změnila pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem cizinců na území České republiky.  Změna se týkala původních pracovišť cizinecké policie (inspektorátů cizinecké policie resp. skupin povolování pobytů) i regionálních pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky). Většina záležitostí týkající se pobytu cizinců v ČR je nově vyřizována na pracovištích Ministerstva vnitra.

Zároveň se změnily spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.
Tyto změny souvisí s transformací cizinecké policie a převodem agendy dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, kterou přinesla novela cizineckého zákona.