Speciální protikorupční linka pro cizince

Zvláštní protikorupční telefonní linku pro cizince pobývající na území ČR zřídil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Linka slouží k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend.
Ministerstvo vnitra tímto krokem realizuje další opatření v boji proti korupci.
Protikorupční linka funguje na telefonním čísle 974 847 704, její provoz byl zahájen 6. 12. 2010. Tarif linky se řídí standardním ceníkem, jaký platí pro pevnou telefonní linku.
Operátor, zaměstnanec odboru azylové a migrační politiky zběhlý v komunikací s cizinci, je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu od 8 do17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

Stížnost na korupční jednání příslušníka Služby cizinecké policie předá pracovník linky Inspekci Policie České republiky, která informace prověří a vyhodnotí další postup. Korupční jednání civilního pracovníka bude řešeno v rámci Ministerstva vnitra, potažmo Policie ČR.

Zdroj: Ministerstvo vnitra