Ověřování listin – legalizace

Vzhledem k tomu, že v úředních hodinách jsou pracovníci plně vytíženi osobním jednáním s klienty, jsou telefonické dotazy žadatelů v zásadě zodpovídány v době mimo úřední hodiny pro veřejnost, t.j. úterý, pátek od 14:00 do 16:00 hodin a čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin
Kontakt:

Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153, fax: 224 18 2527
e- mail: legalizace@ mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností– referát legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

Ověření je prováděno během úředních hodin téhož dne pro jednu osobu v počtu do 10-ti dokumentů (10 ověření). Pokud žadatel předloží více jak 10 dokumentů, budou připraveny k vyzvednutí během úředních hodin v jednom z následujících dnů.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí 8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
úterý 8.00 hod. – 12.00 hod.            
středa 8.00 hod. –  12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
pátek 8.00 hod. –  12.00 hod.

Ve čtvrtek je referát legalizace pro veřejnost uzavřen.

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen „listina“), je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv.