PŘÍRUČKA PRO MIGRANTY

Nová informační brožura pro migranty žijící v Praze

Integrační centrum Praha, o. p. s., vydalo novou informační brožuru pro migranty žijící v Praze. Publikace je určena také zaměstnancům místní správy, samosprávy a nevládních neziskových organizací pracujících s migranty. Stáhnout si ji můžete v 6 jazykových verzích, a to v:

ZDROJ:MVČR