Statistika žádostí o azyl

Řízení o mezinárodní ochraně na I. instanci
leden 2008
Státní příslušnost Počet účastníků řízení k 1.1.2008* Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší instance Azyl udělen Azyl neudělen Doplňková ochrana Žádost nepřípustná Řízení zastaveno Počet rozhodnutí celkem ** Předaná rozhodnutí *** Podána žaloba k soudu Počet účastníků řízení k 31.1.2008*
Bělorusko 98 10 1 7 4 2 1 15 16 6 92
Jugoslávie 1 1
Makedonie 2 1 1 1 1
Moldavsko 9 1 2 2 2 2 8
Rusko 40 7 2 5 3 10 10 3 37
Slovensko 1 1 1 1
Srbsko 13 3 4 2 6 6 4 10
Ukrajina 40 35 4 23 5 32 28 15 47
Evropa 203 57 5 38 6 13 5 67 63 30 197
Afghánistán 10 1 10
Arménie 12 1 1 12
Ázerbajdžán 6 6
Bangladéš 5 1 1 5
Čína 4 1 1 1 5
Filipíny 1 1
Gruzie 10 2 1 1 11
Indie 4 1 1 1 4
Irák 39 1 3 3 8 32
Írán 3 1 4
Kazachstán 66 12 4 4 8 16 12 62
Kyrgyzstán 20 2 6 6 1 21
Mongolsko 20 16 24 1 1 26 25 24 11
Nepál 1 1
Pákistán 4 2 1 1 1 3 4 2
Palestina 1 1
Srí Lanka 5 5
Sýrie 11 1 1 3 5 4 7
Thajsko 2 1 1 1 1
Turecko 62 73 62 7 3 72 70 33 65
Uzbekistán 6 2 4
Vietnam 12 18 15 3 18 17 12 13
Asie 303 131 4 115 1 15 9 144 152 84 282
Kuba 64 5 3 6 9 6 63
Amerika 64 5 3 6 9 6 63
Alžírsko 3 2 1 1 1 4
Angola 7 7
Egypt 1 1 1 1
Eritrea 2 2
Etiopie 3 3
Ghana 2 1 1 1 1 1
Guinea 2 2
Kamerun 5 1 1 1 4
Kongo 7 1 8
Konžská dem. rep. 27 1 1 2 1 25
Libye 1 1
Mali 1 1 1 1
Maroko 1 1
Nigérie 27 5 1 6 1 7 5 5 28
Pobřeží slonoviny 1 1 2
Senegal 1 1 1 1 2
Somálsko 5 4 3 3 1 1 8
Súdán 4 2 2 1 3
Uganda 1 1
Afrika 98 17 1 12 3 4 19 14 8 102
bez státní příslušnosti 31 2 3 3 3 30
Celkem 699 212 1 9 165 16 32 20 242 238 122 674
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno. Dále jsou zde zahrnuty osoby, kterým bylo prominuto zmeškání lhůty pro podání odvolání či kterým bylo předchozí rozhodnutí zrušeno a dosud nebylo vystaveno nové.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i rozhodnutí vydaná v autoremeduře, rozhodnutí o prominutí lhůty a některá další, v podstatě výjimečná, rozhodnutí. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o mezinárodní ochraně v I.instanci.