Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení:

Žádost o přidělení rodného čísla

Žádost k pobytu pro občany mimo EU

Formulář k potvrzení o pobytu občana EU

Formulář žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR

Formulář žádosti o vydání potvrzení o pobytu

Formulář pro oznámení změn

Formulář potvrzení o příjmech

Hraniční průvodka

Žádost o schengenské vízum

Application for Schengen Visa

Žádost o schengenské vízum – arabsky

Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování