Poplatky

Posted: 19. Červen 2015 in CIZINCI V ČR
Tags:
Typ pobytu Úkon Poplatek v Kč
Vízum k pobytu nad 90 dnů Přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (cizince staršího 6 let)  1000
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum (cizince staršího 6 let) 1000
Přijetí žádosti o udělení víza nebo prodloužení doby pobytu na území, jde-li o pobyt za účelem vědeckého výzkumu cizince, kterému bylo povolení k pobytu za tímto účelem vydáno na území jiného státu EU, pokud část tohoto výzkumu plní na území ČR zdarma
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o občana USA – na základě dohody o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech [vyhláška č. 26/1987 Sb. (pdf, 2 MB)], nebo jde-li o dobrovolníky Mírových sborů USA [sdělení č. 394/1990 Sb. (pdf, 126 kB)] zdarma
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání zdarma
Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zelené karty) Vydání povolení k dlouhodobému pobytu 2500
Vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu 2500
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu 1000
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 4000
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 – za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt Vydání povolení k trvalému pobytu 2500
Vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu 2500
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu 1000
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 4000
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 – za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní Vydání tzv. překlenovacího štítku zdarma
Vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200
Vydání prvního cestovního dokladu azylantovi – TRAVEL DOCUMENT zdarma
Změna v cestovním průkazu totožnosti, cizineckém pasu nebo cestovním dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy 50 za každou změnu
Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti 50
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat – cizincům mladším 15 let 100
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 1500
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat cizincům mladším 15 let 1000

Zdroj:MVCR

English version

Komentáře nejsou povoleny.