Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě mezinárodní smlouvy

Bosna a Hercegovina

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Černá Hora

Státním příslušníkům Černé Hory je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář MNE/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Chorvatsko

Státním příslušníkům Chorvatska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář HR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Japonsko

1) Vyslaní zaměstnanci japonského zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné

Japonští občané, kteří jsou zaměstnáni na území Japonska a jsou vysláni svým zaměstnavatelem na území ČR, aby zde pro něj vykonávali smluvní činnost, nebo japonští občané, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR, jsou vyňati z povinnosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář  J/CZ101, jako doklad o tom, že se na něj vztahuje režim smlouvy.

2) Rodinní příslušníci vyslaných zaměstnanců japonského zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných

Tito rodinní příslušníci předloží namísto dokladu o cestovním zdravotním pojištění potvrzení o svém zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku vystavené japonským velvyslanectvím a dále potvrzený formulář J/CZ 101, který bude vystaven na jméno osoby, od které je jejich zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku odvozeno.

3) Zaměstnanci tuzemského zaměstnavatele a jejich rodinní příslušníci

Občané Japonska, kteří jsou na území České republiky v postavení zaměstnanců u tuzemského zaměstnavatele [tedy nejde o vyslané pracovníky nebo občany Japonska, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR (nepředloží tedy formulář J/CZ101) – viz bod 1], spadají do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Do tohoto systému pak na základě čl. 11 a 6 smlouvy spadají i jejich rodinní příslušníci (doprovázející manžel/ka a děti). Tyto osoby tedy předloží průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění.

4) Ostatní občané Japonska nespadající pod body 1 – 3

U občanů Japonska, kteří nespadají do některé z kategorií uvedených v předchozích bodech, bude v zásadě vyžadován doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, pokud případně nebude prokázána jiná z výjimek uvedená v § 180j odst. 4 téhož zákona.

 

Jemen

Státním příslušníkům Jemenu je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Kuba

Státním příslušníkům Kuby je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Makedonie

Státním příslušníkům Makedonie je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář RM/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Srbsko

Státním příslušníkům Srbska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář YU/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Turecko

Státním příslušníkům Turecka je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář TR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Stipendijní program ERASMUS MUNDUS

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus Mundus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

DRŽITEL EVROPSKÉHO ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU EHIC
Občan třetí země, kterému byla vydána karta EHIC v jiném členském státě EU, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle  § 180j odst.1 zákona o pobytu cizinců, a to z důvodu uvedených v § 180j odst. 4 téhož zákona (z důvodu existence mezinárodní smlouvy – tj. Smlouvy o Evropské unii).
FULBRIGHTŮV STIPENDIJNÍ PROGRAM – doklad o zdravotním pojištění Fulbrightovy komise předkládaný stipendisty, stážisty a dalšími cizinci, kteří získali toto stipendium
Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu „Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu“. Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.
PROGRAM „MLÁDEŽ V AKCI“ EVROPSKÉ KOMISE – zdravotní pojištění sjednané s pojišťovnou AXA pro účastníky akce Evropská dobrovolná služba

Evropská komise (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA) uzavřela skupinovou pojistnou smlouvu ve prospěch účastníků akce Evropské dobrovolné služby garantovanou společností AXA Belgie. Pokud je k žádosti podané účastníkem programu Mládež v akci, akce Evropská dobrovolná služba, předložen doklad o zmíněném pojištění, nevyžaduje se další doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění pro účastníka uvedené akce se v průběhu jeho účasti v tomto programu vztahuje rovněž na jeho manžela/manželku, za stanovených podmínek na partnera/partnerku a dále na děti účastníka Evropské dobrovolné služby a děti jeho manžela/manželky či partnera/partnerky.

 Zdroj: MVCR
Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s