Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo EU

Cizinci s trvalým pobytem Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Cizinci, kteří získají v ČR trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí se po získání trvalého pobytu zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven. Pokud tak neučiní sami, jsou automaticky registrováni u VZP.

Odhlašovací povinnost V případě, že cizinec s trvalým pobytem plánuje opustit ČR na delší dobu, musí se odhlásit ze zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, vzniká mu u zdravotní pojišťovny dluh včetně penále za nezaplacení povinného zdravotního pojištění. Z povinného zdravotního pojištění je možné se odhlásit kdykoliv, minimálně však na dobu 6 měsíců, maximálně až na 2 roky. O přerušení je nutné žádat předem. Po návratu zpět do ČR je nutné předložit doklad o tom, že cizinec měl po dobu nepřítomnosti sjednáno zdravotní pojištění v zemi, ve které pobýval.

Cizinci bez povolení k trvalému pobytu v ČR Cizinci bez trvalého pobytu nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, pokud nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně vznik (i ukončení) účasti v nemocenském pojištění zaměstnance, který je cizincem bez trvalého pobytu. Zdravotní pojišťovna vystaví pro tohoto pojištěnce průkaz zelené barvy. Veřejné zdravotní pojištění zaniká ukončením zaměstnání!

Ostatní kategorie cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele sídlícím na území ČR, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 60 000 EURO. Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů. Toto tzv.“komerční pojištění“, nebo také „smluvní zdravotní pojištění“ se od veřejného zdravotního pojištění principiálně liší. Pojistná smlouva zohledňuje rizika u jednotlivých pojištěnců, a to zejména ve výši pojistného.

Zdroj: cizinci.cz

Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s